Na Zjednoczoną Prawicę, czyli PiS, Porozumienie i Solidarną Polskę oddałoby głos 38,6 proc. badanych (-0,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).

Druga na podium Koalicja Obywatelska zyskuje poparcie 23,8 proc. respondentów (-1,8 pkt. proc.).

Największy spadek notuje, choć wciąż plasuje się na trzeciej pozycji, ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Traci 3,4 pkt. proc. i utrzymuje poparcie 8,4 proc. pytanych.

Tuż za podium znalazła się Konfederacja, na którą chce głosować 7,3 proc. ankietowanych (+o,7 pkt. proc.).

Tuz nad progiem wyborczym znalazły się PSL - Kukiz'15 (5,4 proc., +3,4 pkt. proc.) oraz Lewica (5,1 proc., +0,3 pkt. proc.).

11,4 proc. pytanych przez IBRiS nie wie, na kogo oddałoby głos.

Chęć wzięcia udziału w wyborach deklaruje 53,3 proc. respondentów (- 6,7 pkt. proc.), w tym 38,9 proc. - zdecydowanie.

Sondaż IBRIS był przeprowadzany od 21 lipca do 2 sierpnia 2020 roku na reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych Polaków. Badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).