Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2022 roku liczba ludności zmniejszyła się o 141 tys. w porównaniu do poprzedniego roku. Choć ubytek ludności był mniejszy niż w 2021, to był on większy niż przed wybuchem pandemii. 

W roku 2022 zanotowano najmniej urodzeń w okresie powojennym. Szacuje się, że ich liczba wyniosła 305 tys., czyli o 27 tys. mniej niż w ubiegłym roku. Liczba zgonów wyniosła natomiast 448 tys. i także była niższa niż w poprzednim roku – o 72 tys.

Czytaj więcej

PKB wzrósł bardziej niż oczekiwano. Nowe dane GUS

Liczba urodzeń w 2022 roku była niższa od liczby zgonów o 143 tys. Współczynnik przyrostu naturalnego miał wynieść minus 3,8 wobec minus 4,9 w poprzednim roku i 0,9 w 2019 roku – wynika z danych GUS.

Według GUS na zmianę liczby ludności wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który od 2012 roku pozostaje ujemny.

Ze wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego wynika także, że zmniejszyła się liczba rodzin w Polsce. W dniu 31 marca 2021 r. było to 10 mln 159 tys. W porównaniu z wynikami spisu 2011 r. liczba ta była niższa o 813,2 tys. tj. 7,4 proc.

W 2021 roku w Polsce było także 32,8 proc. małżeństw/związków nieformalnych bez dzieci oraz 44,6 proc. małżeństw/związków nieformalnych posiadających dzieci. Zaś 22,6 proc. stanowili rodzice samotnie wychowujący dzieci.