39 proc. osób deklarowało w maju 2021 roku, że opowiada się za budową elektrowni atomowej w Polsce. W sondażu przeprowadzonym przez CBOS więcej respondentów było przeciw - 45 proc. 

Sytuacja całkowicie odmieniła się po rozpoczętej w lutym inwazji Rosji na Ukrainę, która doprowadziła do problemów na rynkach energetycznych i wzrostu cen.

Czytaj więcej

W 2030 roku połowa energii w Polsce będzie zielona? Optymistyczne prognozy

W listopadzie 75 proc. badanych opowiadało się za budową elektrowni jądrowej w Polsce. Oznacza to wzrost o 36 pkt. proc. Liczba przeciwników takiej inwestycji w naszym kraju spadał do 13 proc.

Jak informuje CBOS, poparcie dla budowy dominuje obecnie we wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych. Pozostaje istotnie niższe wśród kobiet (64 proc.) niż wśród mężczyzn (87 proc.)

Sondaż przeprowadzono w dniach 7-17 listopada na próbie 1038 osób.