Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniu 18 sierpnia 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) - podaje Onet.

Czytaj więcej

Sondaż: Co trzeci Polak byłby dziś przeciw wejściu do UE lub nie wie jak by głosował

Ankietowanych poproszono aby "określili swój stosunek do członkostwa Polski w Unii Europejskiej".

15,4 proc. respondentów odpowiedziało, że nie popiera członkostwa Polski w UE - z czego 7,7 proc. "zdecydowanie nie popiera", a kolejne 7,7 proc. "raczej nie popiera".

15,4 proc.

Tylu respondentów nie popiera członkostwa Polski w UE

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 3,7 proc. respondentów.

Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 roku.