Sondażownia spytała Polaków, czy wzrost cen w ostatnim czasie wpłynął na ograniczenie przez nich wydatków.

Blisko trzy czwarte badanych, 73 proc., odpowiedziało na to pytanie pozytywnie, przy czym odpowiedź "raczej" wskazało 33 proc., "zdecydowanie" - 40 proc.

Czytaj więcej

Kaczyński: W dalszym ciągu płace nadążają za inflacją

Nie odczuło takiej konieczności nieco więcej niż jedna czwarta ankietowanych. "Raczej" nie ograniczyło swoich wydatków 20 proc. respondentów, 6 proc. "zdecydowanie" nie musiało ciąć wydatków.

Najnowszy sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 22-23 czerwca 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1003 osób powyżej 18. roku życia.