Największy odsetek osób chcących opuścić Rosję i zamieszkać poza nią notuje się w grupie osób w wieku 18-30 lat - wynika z badania, które opisuje rosyjska agencja Interfax. W grupie tej wyjechać z Rosji chciałby co piąty respondent (21 proc.).

89 proc.

Tylu Rosjan deklaruje, że nie zamierza wyjechać z kraju

Im starsi respondenci, tym chęć wyjechania z Rosji jest wyrażana rzadziej. W grupie osób w wieku 31-45 lat wyemigrować chciałoby 8 proc. ankietowanych, w grupie Rosjan w wieku 46-60 lat - 5 proc., a wśród Rosjan mających więcej niż 60 lat - jedynie 2 proc.

Czytaj więcej

Barbara Włodarczyk: W Rosji protestuje głównie inteligencja

Wśród osób w wieku powyżej 60 roku życia chęć pozostania w Rosji wyraża 97 proc. respondentów.

W całym społeczeństwie odsetek ten wynosi 89 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 25-27 marca na grupie 1 500 respondentów w wieku 18 i więcej lat wybranych spośród mieszkańców 104 miejscowości Federacji Rosyjskiej, znajdujących się w 53 regionach kraju.