W ciągu ostatnich kilku dni do Częstochowy dotarły 52 piesze pielgrzymki. Coraz większa popularnością cieszą się również pielgrzymki rowerowe. W tym roku dojechały 104 grupy rowerzystów.

Przybyłych pielgrzymów oklaskami witali mieszkańcy miasta. Wśród wiernych znalazły się grupy żołnierzy, strażaków i osób niepełnosprawnych. Zdecydowaną większość stanowią osoby młode.

Dzisiejsze uroczystości na Jasnej Górze są również  dziękczynieniem za Światowe Dni Młodzieży, 1050 rocznicę Chrztu Polski i Rok Miłosierdzia w Kościele katolickim.

Sumę pontyfikalną, centralny punkt uroczystości, odprawił metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Apelował o zwycięstwo prawdy historycznej w Polsce.