Z najnowszych danych Agencji Praw Podstawowych UE wynika, że 92 proc. muzułmanów w Europie dobrze się czuje w sąsiedztwie osób innych wznań. Tylko 2 procent respondentów było innego zdania.

Podobnie tolerancyjnie muzułmanie odnoszą się do mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych. Inaczej jednak wygląda ich nastawienie do mniejszości seksualnych. Jak wynika z badań 23 proc. muzułmanów nie czułoby się dobrze, mając za sąsiadów osoby o innej orientacji seksualnej. 30 proc. ankietowanych stwierdziło nawet, że miałoby problem z gejami czy lesbijkami.

Jak wynika dalej z badań wiedeńskiej agencji, 17 proc. muzułmanów obcego pochodzenia nie czułoby się komfortowo, gdyby jeden z członków rodziny zawarł związek małżeński z osobą innego wyznania. Natomiast niemalże połowa z nich (48 proc.) nie miałaby problemu z krewnymi, którzy poślubili osoby innej religii.

Silne poczucie przynależności

Wyjątkowo duże jest przywiązanie większości muzułmanów do nowej ojczyzny. Ponad trzy czwarte (76 proc.) ma silne poczucie przynależności.

Jednocześnie największym zaufaniem cieszy się u nich nie społeczeństwo jako takie, lecz policja i wymiar sprawiedliwości. Z mniejszą ufnością odnoszą się natomiast do polityków i partii politycznych.

Badania unaoczniły również, w jakim stopniu na opinie ankietowanych miały wpływ osobiste negatywne doświadczenia. Ofiary dyskryminacji, molestowania i przemocy czują się wyraźnie mniej związane z nowym krajem. Przyznaje się do tego 39 proc. muzułmanów obcego pochodzenia, którzy w ostatnich pięciu latach przed przeprowadzeniem ankiety czuli się dyskryminowani w miejscu pracy lub na rynku mieszkaniowym. W grupie kobiet 35 proc. informowało o dyskryminacji z powodu odmiennego stroju.

Ankietę przeprowadzono w 2016 r. wśród 10,5 tys. muzułmanów z 15 krajów UE. Wszyscy respondenci sami byli imigrantami lub mieli przynajmniej jednego rodzica - imigranta. W ankiecie wzięli udział zarówno tacy, którym nadano obywatelstwo, jak i osoby ze statusem obcokrajowca.