Twórcy nowego filmu dokumentalnego Duńskiego Radia „The Search for Myself” ("Poszukiwanie siebie") twierdzą, że w latach 60-tych CIA pomogło w wykorzystaniu 311 duńskich sierot w badaniach nad schizofrenią.

Bardzo się bałem i teraz wiem, że taki był zamysł badaczy

Per Wennick, reżyser filmu

Pomysłodawcą badań był prof. Zarnoff Mednick z University of Michigan. Amerykański profesor chciał ocenić rolę genów i czynników środowiskowych w rozwoju schizofrenii. Z racji braku skrupulatnej ewidencji ludności w USA, miał problemy ze znalezieniem odpowiednich obiektów badań. Amerykanom pomogli duńscy naukowcy, którzy mogli korzystać z szerokiej i dokładnej ewidencji ludności prowadzonej przez duńskie władze. Pieniądze zapewniało CIA, które przekazało naukowcom równowartość dzisiejszych 3,6 mln zł.

Czytaj więcej

Nie uderzysz już robota. Maszyny zyskają prawa

Reżyser filmu, Per Wennick, brał udział w badaniach. Jak twierdzi, były bardzo stresujące i niekomfortowe. Wennick, w wieku 11 lat, został zaproszony do przyjścia do Miejskiego Szpitala w Kopenhadze. Obiecano mu, jak setkom innych dzieci, „dobrą zabawę”, jednocześnie nie informując o tym, że będzie poddawany badaniom. Jednym z najmniej przyjemnych doświadczeń miały być badania, mające ocenić czy Wennick posiada skłonności psychopatyczne. Do kończyn i okolic serca dziecka przyłożono elektrody, a następnie zmuszano go do odsłuchania ostrych i głośnych dźwięków.

- Bardzo się bałem i teraz wiem, że taki był zamysł badaczy (…) Myślę, że pogwałcono moje prawa obywatelskie – stwierdza reżyser.

Historyk Jacob Rasmussen, potępił eksperymenty w wywiadzie dla Duńskiego Radia. - To oburzające i zaprzeczające kodeksowy norymberskiemu z 1947 r. Zwłaszcza problematyczne jest to, że wykorzystano najbardziej osamotnione dzieci, za którymi nie mógł nikt się wstawić - stwierdził.

Kodeks norymberski jest zbiorem zasad etycznych dotyczących badań na ludziach, które zostały wprowadzone po odkryciu nazistowskich eksperymentów medycznych. Jednak państwa zachodnie nie zawsze ich przestrzegały. Poza przypadkiem duńskich sierot, amerykańskie CIA eksperymentowało także na amerykańskich obywatelach i obcokrajowcach podczas projektu MKUltra. W ramach projektu badano m.in. wpływ narkotyków, chemikaliów i tortur na ludzką psychikę.