Ankietowani mieli do wyboru następujące odpowiedzi: "Pogłębienia się konfliktu Polski z UE", "Pogłębienia się kryzysu na granicy Polski z Białorusią", "Rozwoju epidemii koronawirusa", "Wojny Rosji z Ukrainą", "Wzrostu cen", "Najbardziej obawiam się czegoś innego", "Niczego się nie obawiam", "Nie mam zdania". Każdy ankietowany mógł wybrać tylko jedną odpowiedź.

Jak się okazało zdecydowanie najwięcej respondentów w badaniu SW Research - 42,5 proc. - obawia się wzrostu cen. W Polsce od kilku miesięcy inflacja utrzymuje się na poziomie znacznie przekraczającym cel inflacyjny NBP - w listopadzie jej poziom wyniósł 7,7 proc., co oznacza, że był najwyższy w XXI wieku. Ekonomiści spodziewają się, że w grudniu inflacja będzie na jeszcze wyższym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim czasie trzykrotnie podniosła stopy procentowe, aby zahamować wzrost cen. Rząd uruchomił też tzw. tarczę antyinflacyjną, która ma za zadanie zahamować wzrost cen m.in. surowców energetycznych.

15,1 proc. respondentów obawia się rozwoju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Polska osiągnęła obecnie szczyt IV fali epidemii koronawirusa z zakażeniami na poziomie ok. 25 tysięcy dziennie i dobową liczbą zgonów chorych na COVID-19 oscylującą wokół 500.

10,9 proc. ankietowanych obawia się wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, w związku z napięciem wokół Ukrainy spowodowanym koncentracją rosyjskich wojsk w pobliżu granic tego państwa.

10 proc. respondentów obawia się pogłębienia konfliktu Polski z UE. Spór Polski z Brukselą skupiony wokół tematu praworządności doprowadził do tego, że jak dotąd Komisja Europejska nie zatwierdziła polskiego Krajowego Planu Odbudowy, przez co Polska nie otrzymała wciąż żadnych środków z Funduszu Odbudowy.

9,9 proc. ankietowanych obawia się pogłębienia kryzysu na granicy Polski z Białorusią.

4,1 proc. respondentów deklaruje, że najbardziej obawia się czegoś innego.

2,5 proc. ankietowanych twierdzi, że nie obawia się niczego.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

5 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Wzrost cen jest główną obawą dotyczącą nadchodzącego roku w opinii blisko co drugiej osoby między 25 a 34 rokiem życia (49%) i ponad połowy respondentów posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (54%). Odpowiedź tę wskazała częściej niż co druga osoba z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców (52%). Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni obawiają się rozwoju epidemii koronawirusa (20% vs. 10%) - komentuje wyniki badania Adrian Wróblewski, dyrektor działu analiz w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7.12-8.12.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.