Co oznacza nazwa baby boomers?

Nazwa pokolenia nawiązuje powojennego boomu demograficznego (ang. baby boom) - radykalnego wzrostu liczby urodzeń po okresie II wojny światowej obserwowanego niemal na całym świecie. Po raz pierwszy nazwa ta pojawiła się w styczniu 1963 roku w artykule na łamach "Daily Press".

Kto należy do pokolenia baby boomers?

Do pokolenia baby boomers zalicza się osoby urodzone między 1946 a 1964 rokiem. Osoby urodzone po 1965 roku zalicza się do tzw. pokolenia X. Przedstawiciele pokolenia baby boomers to rodzice zarówno osób z pokolenia X, jak i millenialsów.

Jakie są cechy pokolenia baby boomers?

Przedstawiciele tego pokolenia cechował życiowy optymizm związany z gwałtowną poprawą sytuacji gospodarczej po II wojnie światowej. Bardziej niż poprzednie pokolenia przedstawiciele baby boomers koncentrowali się na sobie, swoich potrzebach i skupiali się na własnej satysfakcji. Tę ostatnią przynosił im sukces zawodowy. Przywiązywali większą niż kolejne pokolenia wagę do autorytetów oraz do wcześniej ustalonych reguł i wzorów postępowania. Jako pracownicy charakteryzowali się cierpliwością i dążeniem do osiągnięcia stabilizacji w pracy. Byli lojalni wobec pracodawcy, rzadko zmieniali zatrudnienie (obecnie to pokolenie powoli schodzi z rynku pracy). Najważniejszym medium była dla nich telewizja, choć sięgają też po inne, "klasyczne" media - radio oraz prasę.

Co oznacza stwierdzenie "Ok, boomer"

Określenie to zyskało popularność w 2019 roku, choć incydentalnie pojawiało się w internecie już wcześniej. Jest to zwrot używany przez młodych do zdyskredytowania osób należących zarówno do pokolenia baby boomers, jak i do pokolenia X. Określenie używa jest często wobec osób, które zwalczają zmiany technologiczne, kwestionują zmiany klimatyczne lub kwestionują wartości pokolenia millenialsów czy postmillenialsów (pokolenia Y i Z).