Byli działacze opozycji demokratycznej powołując się na Art. 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10.12.1948r. i Artykuł 33 Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951r. sprzeciwiają się „odpychaniu uchodźców od polskich granic”.

- Prosimy o zapewnienie dostępu do procedur azylowych oraz o kontakt z pomocowymi organizacjami pozarządowymi – piszą aktywiści, którzy w latach 80-tych protestowali przeciw obowiązkowej służbie wojskowej i przysiędze na wierność PRL.

Czytaj więcej

Ciało młodego Syryjczyka znalezione w strefie stanu wyjątkowego

Wielu z nich za działalność opozycyjną zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi. Wśród nich jest m.in. Marek Adamkiewicz, były więzień polityczny PRL. We wrześniu 1984 został powołany do zasadniczej służby wojskowej, odmówił złożenia przysięgi wojskowej, jako kierowanej wobec władzy komunistycznej oraz obejmującej wierność obcej armii. Został za to aresztowany 17 listopada 1984, a 18 grudnia 1984 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy na karę 2,5 roku pozbawienia wolności, co było wówczas orzeczeniem bez precedensu.