Rządowi ufa obecnie 32,66 proc. respondentów - 19,47 proc. ufa rządowi zdecydowanie, a 13,19 proc. "raczej" ufa.

Opozycji ufa z kolei 32,65 proc. ankietowanych - 16,18 proc. zdecydowanie ufa rządowi, a 16,47 proc. "raczej" ufa opozycji.

W porównaniu do poprzedniego badania odsetek osób, które nie ufają ani rządowi, ani opozycji, zmniejszył się o 3,6 punktu procentowego.

0,01 pkt. proc.

O tyle wyższy jest odsetek osób ufających rządowi, od odsetka osób ufających opozycji

Po raz pierwszy od dłuższego czasu w badaniu tym rząd uzyskał wyższy poziom zaufania niż opozycja (wzrost odsetka osób ufających rządowi wynosi ponad 4 punkty procentowe).

Publikujemy najnowszy raport dotyczący zaufania, jakim Polacy darzą rząd i opozycję. Zobaczmy, jak sytuacja zmieniła się po bardzo gorących politycznie wakacjach.

Czytaj więcej

Sondaż: Zaufanie do rządu większe niż do opozycji

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Spraw Publicznych (Ogólnopolska Grupa Badawcza) w dniach 1-3 września., metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę N=1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o kryteria: płeć, wiek, wielkość miejscowości i województwo (dane wg GUS).