Kilkadziesiąt tysięcy osób posiadających dostęp do informacji niejawnych zostanie ponownie prześwietlonych przez służby, a wraz z nimi ich bliscy. Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych, w trybie pilnym przygotowuje projekt nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych, która zmieni zasady wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa pozwalających na dostęp do tajemnic państwowych.

Największa grupa respondentów (45 proc.) uważa, że należy ograniczyć uprawnienia służb specjalnych w zakresie inwigilacji obywateli. Za poszerzeniem takich uprawnień opowiedziało się 9 proc. ankietowanych. Co czwarty badany (26 proc.) optuje za pozostawieniem tych uprawnień bez zmian, a co piąty (20 proc.) nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

- Im wyższy poziom wykształcenia, tym silniejsze przekonanie o konieczności ograniczenia działania służb specjalnych. Widać również istotne różnice na osi miasto - wieś: mieszkańcy terenów wiejskich są częściej przekonani, że obecne uprawnienia są na odpowiednim poziomie lub nie mają zdania na ten temat - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.