Prezydent podpisał ustawę: będzie łatwiej odrzucić spadek w imieniu dziecka

Podpisana przez prezydenra ustawa dotyczy zasad odrzucenia spadku w imieniu małoletnich dzieci. Uproszczenie ma wyeliminować z tej procedury udział sądów rodzinnych.

Publikacja: 07.08.2023 16:25

Jest kilka powodów, by spisać testament. Czasem jest to konieczne, by np. przekazać majątek osobie s

Jest kilka powodów, by spisać testament. Czasem jest to konieczne, by np. przekazać majątek osobie spoza spadkobierców ustawowych

Foto: Fotorzepa, BS Bartek Sadowski

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy rodzic odrzucił spadek, najczęściej ze względu na wysokie zadłużenie spadkodawcy, w jego miejsce wchodziły jego dzieci. 

Dziecko jako spadkobierca

Procedura odrzucenia została rozpoczynana na nowo, ale była znacznie trudniejsza i bardziej czasochłonna niż jeśli zainteresowanym jest dorosłym. W przypadku każdego małoletniego i chęci odrzucenia przez niego spadku konieczne było uzyskanie uprzednio zgody sądu rodzinnego na to działanie. 

Na podstawie nowelizacji, jeśli rodzic dokonana odrzucenia spadku jako pierwszy, decyzja o odrzuceniu go przez dzieci nie będzie wymagała zwracania się do sądu. Jeśli jednak rodzice nie będą jednoznaczni co do decyzji lub jeśli spadek przyjmie inny zstępny dziecka, sąd dalej będzie wypracowywał stanowisko najlepsze dla dobra dziecka.

Czytaj więcej

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka będzie łatwiejsze

Pozostałe zmiany

Prócz tego nowelizacja wprowadza znowi także nałożony na notariuszy obowiązek przesyłania do sądu spadku oświadczenia o przyjęciu lub odrzuczeniu spadku, jeżeli zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia. Zniesiono także obowiązek informowania sądu o dokonaniu otwarcia i ogłoszenia testamentu, jeśli podobnie jak wcześniej zostanie sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. 

Powyższe zmiany mają usprawnić pracę zarówno sądów rodzinnych jak i cywilnych. 

Dodatkowo wprowadzono nowe przesłanki zostania niegodnym dziedziczenia:

- uporczywe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy;

- oraz uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka. 

Nowela zawęża też krąg spadkobierców ustawowych w sytuacji gdy z powodu braku najbliższych (dzieci, wnuków, małżonka, rodzeństwa i ich zstępnych,spadek przypada dziadkom, ale któryś z nich też już zmarło i udział spadkowy przechodzi na jego zstępnych. Nowela skraca ten krąg do dzieci i wnuków tego dziadka, a w razie ich braku przypadnie pozostałym dziadkom. Ta zmiana ma zmniejszyć problem poszukiwania w sprawach spadkowych dalszych krewnych.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, w sytuacji gdy rodzic odrzucił spadek, najczęściej ze względu na wysokie zadłużenie spadkodawcy, w jego miejsce wchodziły jego dzieci. 

Dziecko jako spadkobierca

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt