Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę podatniczki, której fiskus odmówił prawa do zwolnienia z podatku od darowizny. Uznał, że zgłoszenie darowizny w ustawowym sześciomiesięcznym terminie niekoniecznie musi być dokonywane na przewidzianym do tego formularzu.

Kobieta w styczniu 2014 r. otrzymała od matki przelewem bankowym darowiznę. Była przekonana, że nie będzie musiała płacić podatku. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami przepływy majątkowe, m.in. darowizny, w tzw. zerowej grupie, czyli kręgu najbliższej rodziny, w całości są zwolnione z daniny.

Fiskus uznał jednak, że obdarowana nie spełniła jednego z warunków skorzystania z preferencji. Zauważył, że zgłoszenie o nabyciu darowizny na formularzu SD-Z2 złożyła dopiero w październiku 2014 r., po upływie przewidzianego do tego ustawowego, sześciomiesięcznego terminu. A to oznacza, że musi zapłacić podatek.

Kobieta nie zgodziła się z tym zarzutem. Tłumaczyła, że już w kwietniu 2014 r. poinformowała urząd skarbowy o darowiźnie, składając doroczne oświadczenie majątkowe jako dyrektor szkoły. Pismo na formularzu z października 2014 r. to jedynie uzupełnienie tej informacji. Podkreślała, że zawiadomiła urząd skarbowy w wymaganym do uzyskania zwolnienia terminie i zgłoszenie w oświadczeniu majątkowym jest wystarczające.

Fiskus był nieugięty. Jego zdaniem tylko złożenie zawiadomienia o darowiźnie na formularzu SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy pozwala na skorzystanie ze zwolnienia od podatku. Warszawski WSA uwzględnił skargę podatniczki.

Zwrócił uwagę na cel nielimitowanego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, czyli zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny. Wprowadzenie warunków zgłoszenia i udokumentowania darowizny ma zaś służyć szczelności systemu.

Wymóg zgłoszenia dokonanej darowizny na określonym formularzu WSA uznał jedynie za techniczny, mający ułatwić organom i podatnikom dokonanie stosownego zgłoszenia. Ani ustawa, ani nawet to rozporządzenie nie przewiduje żadnych skutków wadliwości wypełnienia formularza ani też procedur zmierzających do usunięcia tych wad. Formularz nie pełni też funkcji deklaracji podatkowej, stanowi jedynie jeden z dowodów na spełnienie warunków zwolnienia od podatku.

Dlatego w ocenie sądu dokonane zgłoszenia darowizny w innej formie niż na formularzu nie może przesądzać o niespełnieniu warunków uzyskania zwolnienia. Oczywiście jeśli zostają spełnione ustawowe wymogi, czyli: darowizna musi być dokonana w kręgu wskazanych osób, nie może budzić wątpliwości fakt jej dokonania w określonym czasie, właściwy naczelnik urzędu skarbowego musi otrzymać informację o tej darowiźnie w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Druk SD-Z2 dotyczący nabycia majątku nie pełni funkcji deklaracji podatkowej

Sygn. akt: VIII SA/Wa 869/15