Za poglądy dotyczące pandemii lekarzom zawiesza się prawo do wykonywania zawodu. Jednym ze skazanych przez sąd lekarski jest specjalista chorób zakaźnych, dr Zbigniew Martyka, ordynator oddziału zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Podpisałem list do władz, żeby nie przymuszać ludzi do szczepień. Zalecaliśmy ostrożność. Głównym zarzutem do mnie było to, że przedstawiam informacje, które nie mają poparcia we współczesnej wiedzy medycznej. Jednak każda moja wypowiedź miała poparcie w publikacjach – mówił na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. funkcjonowania izb lekarskich dr Zbigniew Martyka.

Wsparcie lekarzowi zaproponował resort sprawiedliwości.

- Jeśli sprawa nie zakończy się pozytywnie, będę prosił o udział prokuratora generalnego w tej sprawie – zapowiedział wiceminister Marcin Warchoł. I dodał, że naruszono wolność słowa, wolność lekarza i swobodę prowadzenia działalności medycznej.

Czytaj więcej

Dr Martyka zawieszony dyscyplinarnie za wypowiedzi o COVID

Zdaniem wiceministra jeden z przepisów kodeksu etyki lekarskiej może być niekonstytucyjny. Zgodnie z nim lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Warchoł zaznaczył, że solidarności zawodowa nie może być ważniejsza od wolności słowa.

Zdaniem przedstawicieli resortu sprawiedliwości zarzuty stawiane doktorowi Martyce były wątpliwe. Prokuratura krajowa ma objąć sprawę nadzorem.

W sprawie postępowań dyscyplinarnych za prezentowanie postaw antyzdrowotnych interweniował też Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wpłynęło ich kilkanaście. Prezentowanie poglądów, które nie pozostają w głównym nurcie podglądów naukowych, ale znajdują poparcie w rzetelnych badaniach nie mogą prowadzić do pociągania odpowiedzialności zawodowej – zaznaczyła Anna Białek z biura RPO.