622 osoby zatrudnione w państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia, m.in. Centrum e-Zdrowia zarobią więcej. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Projekt przewiduje zmiany stawek wynagrodzenia zasadniczego. Konieczność ich korekty wynika z podwyżki płacy minimalnej oraz przewidzianego w ustawie budżetowej średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, który wynosi 107,8 proc. Dzięki temu wynagrodzenie zasadnicze sprzątaczki wyniesie przynajmniej 3 490 zamiast 3010 zł. Maksymalna stawka w Centrum e-Zdrowia wyniesie zaś 15 570 zł zamiast 14440 zł. Podwyższone stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od początku stycznia 2023 r.

Etap: uzgodnienia

Czytaj więcej

Od lipca płace w służbie zdrowia mają iść w górę o 30 procent