Zdaniem prezesa NRL artykuł pn. „Pierwsi lekarze spoza UE otrzymali zgodę na wykonywania zawodu w Polsce w tzw. systemie uproszczonym" wprowadza w błąd.

- (...) fragment na końcu artykułu, gdzie wymienia się „Lekarzy, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym" jest nieścisły - czytamy na nil.org.pl. Prof. Matyja zwrócił uwagę, że wymienieni na stronie Ministerstwa Zdrowia lekarze (Victar Anikevich, Aleh Tafeliuk, Hleb Lukhanin, Dmytry Veryha, Olena Guz) nie uzyskali prawa wykonywania zawodu. Prezes NIL wyjaśnił, że uprawnienie to może przyznać wyłącznie okręgowa rada lekarska, a nie minister zdrowia.

Czytaj także: Niedzielski: Ułatwienia dla lekarzy spoza UE nie wpłyną na jakość świadczeń

- Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty procedura nabycia prawa wykonywania zawodu przez lekarzy posiadających dyplom uzyskany poza obszarem Unii Europejskiej odbywa się dwuetapowo - argumentuje profesor. - Minister zdrowia jest organem administracyjnym uprawnionym do wydania decyzji o udzieleniu tym osobom zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty, natomiast prawo wykonywania zawodu lekarze mogą nabyć dopiero wskutek decyzji okręgowej rady lekarskiej - zwraca się do resortu.

Przypomnijmy, że podczas czwartkowej konferencji minister Niedzielski wręczył pięciu lekarzom z Białorusi i Ukrainy zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w ramach tzw. systemu uproszczonego.

Pod koniec 2020 r. wprowadzono przepisy pozwalające medykom spoza Unii Europejskiej rozpocząć pracę w Polsce w oparciu o uproszczoną procedurę. Wcześniej wymagana była nostryfikacja dyplomu, odbycie stażu bądź uznanie praktyki zagranicznej. Następnie trzeba było zdać egzamin lekarski/lekarsko-dentystyczny oraz wykazać się znajomością języka polskiego.