O powołaniu Szpitala Południowego pediatry z jednego ze stołecznych szpitali dziecięcych „Rzeczpospolita" napisała w środę wieczorem. Policja zapukała do jego domu o godz. 18.30 doręczając powołanie od wojewody, na mocy którego w piątek 12 marca ma stawić się do oddziału covidowego Szpitala na Solcu, a stamtąd do Szpitala Południowego (zarządzanego przez spółkę Solec).

Czytaj więcej na ten temat:

Policja znów kieruje lekarzy do pracy przy Covid

Lekarza w wieku przedemerytalnym, który w dodatku obciążony jest chorobami, broni Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Warszawie. „Czy przed faktem skierowania do pracownicy Urzędu Wojewódzkiego kontaktowali się z lekarzem i uzgadniali z nim fakt skierowania do innej placówki? Czym był podyktowany pilny tryb skierowania lekarza pediatry (konieczność zgłoszenia się lekarza do innej placówki w ciągu 48 h od doręczenia skierowania?). Jakie potrzeby dotyczące rotacji personelu medycznego na obszarze naszego województwa przewiduje Pan w najbliższych tygodniach" – pyta w piśmie do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła prezes OIL w Warszawie Łukasz Jankowski.

I deklaruje pomoc w Izby w kontakcie z lekarzami skierowanymi do pracy przez wojewodę tak, by uniknąć podobnych sytuacji.

Możliwość skierowania medyka do pracy przy zwalczaniu epidemii daje wojewodzie ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Powołanie nie obowiązuje m.in. kobiet w ciąży, osób samotnie wychowujących dziecko do 18. roku życia, osób wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na jego wiek, jednego z dwojga rodziców wychowujących ich wspólne dziecko do 14. roku życia. Ze skierowania zwalnia również ukończenie 65 lat, orzeczona choroba przewlekła lub inwalidztwo, a także częściowa lub całkowita niezdolność do pracy.