Upomnienie, nagana, kara pieniężna, ograniczenie czynności w wykonywaniu zawodu lekarza od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszenie prawa wykonywania zawodu (PWZ) od roku do pięciu lat, a nawet pozbawienie PWZ – wachlarz sankcji dla lekarza dopuszczającego się przewinienia zawodowego jest szeroki i sąd lekarski decyduje, którą zastosować. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej (NROZ) lekarzy dodaje, że w grę wchodzi także zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia od roku do pięciu lat.

To reakcja NROZ Grzegorza Wrony na informacje o udziale lekarzy w procederze wystawiania fałszywych zaświadczeń potwierdzających szczepienie przeciwko Covid-19, w niszczeniu dawek szczepionek i fałszowaniu dokumentacji medycznej. Przypomina, że lekarz podejmujący się takich działań rażąco narusza zasady etyki lekarskiej, a także przepisy o wykonywaniu zawodu. Takie postępowanie może także stanowić przestępstwo i prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Czytaj więcej

W internecie można kupić sfałszowane zaświadczenie o szczepieniu przeciwko Covid-19

Rzecznik przypomina, że że wiarygodna informacja o udziale lekarza w procederze wystawiania fałszywych zaświadczeń będzie skutkować wszczęciem postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z art. 77 ustawy o izbach lekarskich, gdy zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że lekarz popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a wykonywanie przez niego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd lekarski może zawiesić jego prawo wykonywania zawodu albo je ograniczyć na okres do roku.

O handlu fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniu na Covid–19 pisaliśmy kilkakrotnie. Według naszych informacji uzyskanie potwierdzenia o zaszczepieniu kosztuje od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W niektórych przypadkach procedura nie wymaga nawet kontaktu z osobą szczepiącą – pośrednik dostarcza jej podpisane przez pacjenta oświadczenie, a medyk lub jego współpracownik wpisuje zaświadczenie o szczepieniu do elektronicznego systemu.