Zasady dopuszczania do zawodu psychoterapeuty nie są uregulowane prawnie i właściwie każdy może sobie wywiesić na drzwiach tabliczkę z napisem “Psychoterapia”.

Ten stan rzeczy ma zmienić ustawa o zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest ona przedmiotem sporu między psychiatrami a psychoterapeutami. Sporne przepisy opracowało Ministerstwo Zdrowia. Rząd jednak nie mógł ich dotychczas przyjąć.[b] Lekarze chcą, aby psychoterapia była zawodem medycznym, przeciwko czemu stanowczo protestują osoby wykonujące teraz tę profesję.[/b]

– Ktoś musi uregulować cały proces kształcenia psychoterapeutów i prowadzić ich rejestrację. Dlaczego nie miałoby robić tego Ministerstwo Zdrowia? Psychoterapeuta opiekuje się pacjentami z problemami zdrowotnymi – mówi “Rz” prof. Aleksander Araszkiewicz, autor projektu ustawy.

Prawo do prowadzenia szkoleń w zakresie psychoterapii mają mieć tylko ośrodki z akredytacją ministra zdrowia. Dostaną ją pod warunkiem, że dostosują swoje zajęcia do ramowego programu nauczania, który określa ustawa.

Takie rozwiązania nie podobają się Polskiej Federacji Psychoterapii. Wskazuje ona, że zawód psychoterapeuty nie może być regulowany w jednej ustawie łącznie z profesją dietetyka, technika farmaceutycznego czy masażysty.

– Przepisy tego projektu określają zawody medyczne podległe lekarzowi. Do ich wykonywania wymagane jest często ukończenie szkoły pomaturalnej i technikum. Przyszły psychoterapeuta natomiast, by dostać obecnie certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu, musi po studiach magisterskich przejść dodatkowo czteroletnie szkolenie podyplomowe – mówi Katarzyna Węglorz-Makuch, prezes federacji. Dodaje, że [b]psychoterapeuta jest zawodem niezależnym. Nie jest też zawodem wyłącznie medycznym. Opiera się bowiem na naukach społecznych, ścisłych, filozoficznych i pedagogicznych.[/b] Dlatego to w Ministerstwie Pracy powinna powstać zupełnie odrębna ustawa regulująca tę profesję. Tam trwają właśnie prace nad zmianą przepisów o zawodzie psychologa.

Zgodnie z planami resortu zdrowia o programie doskonalenia zawodowego psychoterapeutów zdecydują eksperci skupieni w Krajowej Radzie Psychoterapii. Zainteresowani będą musieli zdać także państwowy egzamin.

Prof. Araszkiewicz zaznacza, że podobne rozwiązania dobrze się sprawdzają w Niemczech.

[i][b]etap legislacyjny:[/b] po konsultacjach społecznych[/i]