Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu.

Nowe przepisy mają pozwolić organowi rentowemu na prowadzenie we własnym zakresie (oraz na zamawianie) badań naukowych, analiz oraz innych działań badawczych dotyczących problematyki zabezpieczenia społecznego. Mają też zapewnić ZUS udział w przedsięwzięciach związanych z ich realizacją. Proponowana zmiana ustawy ma odblokować także możliwość uczestnictwa i prowadzenia przez ZUS projektów badawczych finansowanych z grantów polskich oraz europejskich programów rozwojowych, w tym na rzecz innowacji.

Po wejściu w życie przepisów ZUS obok Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych będzie kolejną jednostką podległą ministrowi rodziny i polityki społecznej, mającą kompetencje naukowo-badawcze.

Etap legislacyjny: w wykazie prac rządu