Nowa izba Sądu Najwyższego pyta o status Krajowej Rady Sądownictwa

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zadał pytanie prawne składowi siedmiu sędziów SN dotyczące niezależności Krajowej Rady Sądownictwa.

Aktualizacja: 04.12.2019 08:27 Publikacja: 04.12.2019 07:12

Nowa izba Sądu Najwyższego pyta o status Krajowej Rady Sądownictwa

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznając odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

W związku z czym zadał składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego pytanie prawne.

Brzmi ono następująco:

1. „Czy Sąd Najwyższy rozpoznając odwołanie od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego – w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. i in. przeciwko Sąd Najwyższy – ma obowiązek zbadać z urzędu, niezależnie od granic podstaw odwołania, czy Krajowa Rada Sądownictwa jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej?";

2. „Czy ustalenie przez Sąd Najwyższy, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej, stanowi samoistną podstawę uchylenia zaskarżonej uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata na urząd sędziego, a jeżeli tak, to czy taka uchwała podlega uchyleniu w całości, niezależnie od granic zaskarżenia?".

Przypomnijmy: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanym 19 listopada wyroku odpowiedział na pytania zadane przez sędziów polskiego Sądu Najwyższego, czy zgodnie z prawem UE Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje, by być sądem niezależnym i niezawisłym. Wątpliwości budził fakt, że sędziowie Izby zostali wybrani przez KRS, która zdaniem polskich sędziów nie daje rękojmi niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Na jutro (5 grudnia 2019 r.) zostało wyznaczone posiedzenie niejawne Sądu Najwyższego w pierwszej ze spraw, których dotyczy wyrok TSUE.

Sygn. akt I NO 75/19?

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznając odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie kandydata na urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, powziął poważne wątpliwości co do skutków wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

W związku z czym zadał składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego pytanie prawne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo dla Ciebie
Nieoficjalnie: były minister zdrowia Adam Niedzielski dostanie 100 tys. złotych kary
Konsumenci
Ziobro na koniec skierował dwie skargi nadzwyczajne. Czego dotyczą?
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości