Natomiast dwa wnioski zostały oddalone. Dotyczą one kandydatów do Izby Dyscyplinarnej i Izb Kontroli Nadzwyczajnej, czyli dwóch nowych izb w Sądzie Najwyższym.

Przypomnijmy, iż pod koniec sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa wskazała 40 kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego spośród blisko 200 chętnych. Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii KRS złożyli w tej sprawie zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

NSA przychylił się do wniosku dwóch kandydatów do Izby Karnej. Jak informuje portal Onet.pl, jedną z tych osób jest sędzia Piotr Gąciarek, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". 

Trzeba podkreślić, iż opinia KRS nie ma charakteru wiążącego. Ostateczna decyzja o powołaniu na urząd sędziego SN należy do prezydenta. W ubiegłym tygodniu Andrzej Duda powołał 10 z 12 osób proponowanych do izby dyscyplinarnej przez KRS.

Czytaj także: NSA raczej nie wstrzyma nowych nominacji w SN

Kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa - LISTA