Jawne listy wywołały ogromne emocje. Co z nich wynika?

Otóż na liście Macieja Mitery na pierwszym miejscu znajduje się Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, który stracił funkcję po podejrzeniach o udział w aferze hejterskiej wobec niektórych sędziów.

Czytaj także:

Znamy nazwiska sędziów z list poparcia do KRS

Listy do KRS jawne – gorzki smak zwycięstwa aktywistów

Piebiak podpisał się także pod listą Joanny Kołodziej-Michałowicz oraz Jędrzeja Kondka.

Dlaczego wiceminister znalazł się na pierwszym miejscu poparcia dla Macieja Mitery? – „Rzeczpospolita" zapytała rzecznika Rady.

– To przypadek. Spotkaliśmy się na korytarzu. Znamy się od 20 lat – mówi „Rz" Maciej Mitera.

W trakcie zbierania podpisów sędziowie wspierali się też nawzajem: Maciej Mitera złożył podpis na liście Dariusza Drajewicza, a Drajewicz pod kandydaturą Mitery. Ich wspólna działalność szybko się jednak skończyła. Dowód? Podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Drajewicz, który kandydował do SN, złożył wniosek o wyłączenie z prac Rady Mitery.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Nawzajem poparli się też sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka i Paweł Styrna, czyli obecni prezes i wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Na liście Pawełczyk-Woickiej, która prezesem krakowskiego sądu jest od 9 stycznia 2018 r., widnieje 28 podpisów, w tym 96 proc. beneficjentów „Dobrej Zmiany".

Sędzia Rafał Puchalski zarekomendował największą liczbę kandydatów do KRS. Udzielił go sędziom: Dariuszowi Drajewiczowi, Jarosławowi Dudziczowi, Grzegorzowi Furmankiewiczowi, Joannie Kołodziej-Michałowicz, Jędrzejowi Kondkowi, Maciejowi Miterze, Maciejowi Nawackiemu, Dagmarze Pawełczyk-Woickiej i Pawłowi Styrnie. Łącznie poparł więc dziewięcioro kandydatów do Rady.

Najwięcej, bo siedem, podpisów poparcia od innych członków KRS otrzymała Joanna Kołodziej-Michałowicz. Poparli ją Dudzicz, Jaskulski, Kondek, Mitera, Nawacki, Pawełczyk-Woicka i Puchalski.

Na liście poparcia dla sędziego Macieja Nawackiego podpisane są dwie osoby o tym nazwisku – jedną jest on sam (przyznał się do tego), drugą Katarzyna Nawacka, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie – prywatnie jego żona.

W dodatku na 28 zebranych podpisów cztery zostały wycofane, a to oznacza, że sędzia, jak i cała KRS mogą działać bezprawnie. Dr Adam Kaczmarek jest autorem opinii dotyczącej ważności bądź nie wycofania podpisów. – Przepisy nie przewidują możliwości wycofania poparcia dla kandydata na członka KRS po formalnym zgłoszeniu kandydatury marszałkowi Sejmu – uważa dr Kaczmarek.

W opinii wskazano też, że podstawą sformułowania pytań dotyczących możliwości odwołania poparcia jest oświadczenie o wycofaniu poparcia dla kandydata do KRS, które wpłynęło do marszałka.

Nowa KRS w działaniu

- 12 lipca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę wygaszającą kadencje wszystkich członków KRS i dzielącą ją na dwa zgromadzenia

- we wrześniu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt kolejnej nowelizacji

- 8 grudnia 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację

- ustawa weszła w życie 17 stycznia 2018 r. z wyjątkiem kilku przepisów, które weszły w życie 3 stycznia

- w lutym 2018 r. mimo że „stara" Rada i organizacje reprezentujące sędziów wezwały do bojkotu wyborów do nowej KRS – zgłoszono 18 kandydatów, głównie osoby związane z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą

- 29 sierpnia 2018 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej utajniającą listy poparcia dla kandydatów do Rady

- 28 czerwca 2019 r. NSA nakazał publikację list poparcia

- 5 grudnia 2019 r. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN uznała, że KRS nie spełnia wymogów niezależności, a powołana przez nią Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem

- 15 stycznia 2020 r. Izba PiUS w trzech składach ponownie uznała, że ID nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu z uwagi na okoliczności jej utworzenia, zakres kompetencji, skład oraz udział obecnej KRS w jej ukonstytuowaniu

- 24 stycznia 2020 r. SN w składzie 59 sędziów z izb Karnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Cywilnej zdecydował, że sędziowie wskazani przez nową Krajową Radę Sądownictwa są nieuprawnieni do orzekania, przy czym uchwała ta nie ma zastosowania do wyroków wydanych przez sądy przed datą jej ogłoszenia. Takiego ograniczenia nie zastosowano wobec Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, uznając tym samym, że bez względu na datę orzeczenia Izby Dyscyplinarnej są nieważne

Sprawdź listy poparcia kandydatów do KRS:

- Dariusz Drajewicz

- Jarosław Dudzicz

- Grzegorz Furmankiewicz

- Marek Jaskulski

- Joanna Kołodziej-Michałowicz

- Jędrzej Kondek

- Teresa Kurcyusz-Furmanik

- Mariusz Lewiński - Zgłoszony przez grupę 2160 obywateli

- Ewa Łąpińska

- Zbigniew Stanisław Łupina

- Leszek Mazur - Poz 4, 10 i 40 wykazu nie były brane pod uwagę - zostały wykreślone przed złożeniem dokumentu przez Pełnomocnika do Marszałka Sejmu

- Maciej Andrzej Mitera

- Maciej Nawacki - Opinie Biura Analiz Sejmowych: opinia nr 1, opinia nr 2

- Dagmara Pawełczyk-Woicka

- Robert Pelewicz

- Rafał Puchalski

- Paweł Kazimierz Styrna

- Mariusz Witkowski