O wydanym wczoraj sprzeciwie informuje w mediach społecznościowych Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".

Przypomina, że sędzia Igor Tuleya od listopada 2020 roku nie może wydawać wyroków oraz podejmować czynności jako sędzia (jest zawieszony mocą decyzji Izby Dyscyplinarnej SN), a także otrzymuje obniżone wynagrodzenie.

"Iustitia" podaje, że wczoraj sędzia otrzymał sprzeciw (zakaz) co do publikacji felietonów edukacyjnych w Halo.Radio. Wydał go Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysław Radzik (pełni też funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów).

Sędzia Igor Tuleya nie pytał się o zgodę prezesa sądu tylko zawiadomił go pisemnie   o zamiarze publikacji felietonów na stronie internetowej Halo.Radio.

Jak podaje "Iustitia" felietony miały dotyczyć tematyki edukacyjnej i szeroko rozumianej praworządności. Po wezwaniu do sprecyzowania charakteru publikacji i ich treści sędzia Igor Tuleya wskazał, że tematyka felietonów będzie dotyczyła: prawa do rzetelnego procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w Konstytucji RP oraz procedury karnej.

W decyzji z 24 lutego 2021r. czytamy: "sprzeciwiam się podjęciu dodatkowego zajęcia przez sędziego Igora Tuleyę (..) albowiem ze względu na skrajnie upolityczniony charakter tego Radia publikowanie przez SSO Igora Tuleyę felietonów o wskazanej tematyce może osłabiać zaufanie do jego bezstronności oraz zyskać przymiot świadczenia przez niego porad prawnych."

Dalej wskazano, że ">>Halo Radio<< jest polskim radiem internetowym, powstałym z inicjatywy Fundacji Obywatelskiej. O skrajnie upolitycznionym charakterze. "Halo Radio" świadczyć może zawarty na stronie internetowej tego Radia opis odnoszący się do przymiotu 'bezstronności", zakładający brak opowiadania się za jakąkolwiek opcją polityczną, zawierający odniesienie do władzy i opozycji. Dodatkowo na stronie internetowej "Halo Radia" wskazanym jest cyt." z równym zaangażowaniem i energią patrzymy na ręce wszystkich polityków bez względu na to jaki obóz, czy opcję reprezentują".