Sędzia odesłany na emeryturę, a potem przywrócony do orzekania, odzyska PIT

Sędzia Sądu Najwyższego (SN), który musiał przejść w stan spoczynku, a potem wrócił do orzekania i w związku z tym zwrócił ekwiwalent za urlop i odprawę, ale w kwotach netto, też ma prawo do nadpłaty PIT. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) zdecydował.

Publikacja: 13.06.2024 16:29

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie

Foto: PAP / Rafał Guz

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który nie chciał oddać nadpłaty w PIT za 2019 r. 

Spór dotyczył sędziego Sądu Najwyższego (SN), którego kariera zawisła na włosku, wskutek wojny jaką poprzedni rząd toczył z wymiarem sprawiedliwości. Po tym jak został zmuszony do przejścia w stan spoczynku, SN w 2018 r. wypłacił mu odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W sumie było to ponad 140 tys. zł, od których potrącona została zaliczka na PIT.

Sytuacja odesłanego na emeryturę zmieniła się jednak diametralnie pod koniec 2018 r. W wyniku wejścia w życie kolejnej nowelizacji ustawy o SN z 21 listopada 2018 r. sędzia wrócił do pełnienia urzędu, a służbę na danym stanowisku ustawodawca uznał za nieprzerwaną. Skutkiem ubocznym był obowiązek zwrotu świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku. Jego sposób, tryb, rodzaje oraz termin zostały określone w specjalny rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 5 lutego 2019 r. dotyczącym sędziów SN i NSA odesłanych w stan spoczynku, którzy wrócili do zawodu.

Czytaj więcej

Wielki powrót sędziów do Sądu Najwyższego

NSA: zwrot nienależnych świadczeń a PIT

Sędzia w lutym 2019 r. zwrócił odprawę i ekwiwalent, ale tylko to co dostał „na rękę”, czyli w kwocie netto bez uwzględnienia pobranej przez płatnika zaliczki na PIT. I tu zaczęły się podatkowe schody, bo gdy we wrześniu 2020 r.  złożył korektę zeznania podatkowego PIT-37 za 2019 r. i wykazał nadpłatę, odbił się się od ściany.

Fiskus odmówił stwierdzenia nadpłaty. Zasłaniał się tym, że sędzia bezpodstawnie wypłacone mu świadczenia zwrócił w kwotach netto, tj. bez zaliczek na PIT. Te same kwoty odliczył przy korekcie zeznania podatkowego. Urzędnicy nie kwestionowali, że skutki zwrotu otrzymanej odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mogą być rozliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT, w zeznaniu za rok, w którym został on dokonany. W ich ocenie jednak skutek podatkowy w postaci odliczenia od dochodu jest możliwy, jeśli zwrot tych świadczeń nastąpi w kwotach uwzględniających podatek dochodowy.

Fiskus tłumaczył, że wymaga tego zasada neutralności podatkowej, leżąca u podstaw art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT. Zatem podatnik, który chce dokonać odliczenia zwrotu nienależnych świadczeń, mogącego skutkować powstaniem nadpłaty musi oddać je w kwotach brutto, tj. obejmujących również zaliczki na podatek.

Sędzia zaskarżył odmowę i wygrał. Najpierw z wykładnią skarbówki nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Jego zdaniem w ustawie o PIT nie zawarto żadnego warunku mówiącego o konieczności zwrotu nienależnego świadczenia w tzw. kwocie brutto, tj. wraz z kwotą pobranego podatku. Jak bowiem zauważył WSA, podatnik, który nie zwróci całości nienależnie pobranego świadczenia, po prostu nie odzyskania w całości podatku — zaliczki — który został odprowadzony przez podatnika od tego świadczenia. Odliczeniu podlegają bowiem tylko kwoty rzeczywiście dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, uprzednio zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu. Zwrot nienależnego świadczenia w tzw. kwocie netto spowoduje zatem, że podatnik dokona zwrotu tylko w części i tylko o wartość tego zwróconego świadczenia będzie mógł pomniejszyć dochód przed opodatkowaniem.

Czytaj więcej

Podatnik odzyska PIT od nienależnego świadczenia, które zwrócił

Warunki odpisu przy zwrocie świadczeń

Do podobnych wniosków doszedł też NSA. Również nie miał wątpliwości, że w spornej sprawie fiskus nie miał prawa zupełnie odmawiać prawa do nadpłaty. Sporny art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT nie uzależnia jej tego czy zwrot jest w kwocie brutto czy netto. Jak zauważyła sędzia sprawozdawca Alicja Polańska zastrzega jedynie, że kwota maksymalnego odpisu nie może przekraczać kwoty zwrotu. 

W ocenie NSA fiskus nie mógł więc uznać, że podatnik nie spełnia warunku do dokonania odliczenia i w ogóle odmówić mu nadpłaty. Wniosek powinien być więc rozpoznany, a to, ile finalnie wyniesie nadpłata będzie zależało od danej sytuacji, m.in. tego, w jakich kwotach nastąpił zwrot. Wyrok jest prawomocny. 

W czwartek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który nie chciał oddać nadpłaty w PIT za 2019 r. 

Spór dotyczył sędziego Sądu Najwyższego (SN), którego kariera zawisła na włosku, wskutek wojny jaką poprzedni rząd toczył z wymiarem sprawiedliwości. Po tym jak został zmuszony do przejścia w stan spoczynku, SN w 2018 r. wypłacił mu odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W sumie było to ponad 140 tys. zł, od których potrącona została zaliczka na PIT.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?