Jak informuje OKO.press, krakowski sędzia zarzuca rzecznikom, że wytaczali mu niezasadne postępowania dyscyplinarne, które miały go złamać i podważyć jego wizerunek jako sędziego. Zawiadomienie wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Sędzia Waldemar Żurek jest rekordzistą pod względem wytoczonych mu dyscyplinarek - ma ich ponad 20.  Sędzia uważa, że w ten sposób rzecznicy dyscyplinarni z przekroczeniem uprawnień fałszywie go oskarżają, pomawiają o łamanie prawa i uporczywie nękają. Powodem tego ma być fakt, że Waldemar Żurek jest jedną z twarzy wolnych sądów oraz walczy o swoje prawa przez polskimi sądami oraz europejskimi trybunałami.  Wygrał precedensowe sprawy w Trybunale Sprawiedliwości UE, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a niedawno Sąd Okręgowy w Katowicach przywrócił go do pracy w starym wydziale, z którego został kanie przeniesiony w 2018 roku.

Czytaj więcej

Sędzia Żurek wygrał proces o mobbing. Do akcji wchodzi prokuratura

To kolejny donos na rzeczników. W grudniu 2022 r. zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstw przez Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasotę złożył adwokat prof. Michał Romanowski, pełnomocnik dwóch sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie przymusowo przeniesionych z wydziału karnego do wydziału pracy: Marzanny Piekarskiej-Drążek i Ewy Gregajtys. Według niego rzecznicy powinni usłyszeć prokuratorskie zarzuty o fałszywe oskarżanie oraz wpływanie represjami na funkcje orzecznicze sędziów.

Czytaj więcej

Pierwszy donos do prokuratury na rzeczników: Schaba, Lasotę i Radzika