Jak poinformowano w komunikacie po ostatnim posiedzeniu KRS, Przewodniczący Komisji do Spraw Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów i Asesorów Sądowych - sędzia Stanisław Zdun - przedstawił sprawę zachowania na sali rozpraw jednego z sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Jak czytamy w komunikacie, sędzia podczas rozprawy apelacyjnej w dniu 25 listopada 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Krakowie w sprawie dotyczącej przestępstwa przeciw nieletniemu i przemocy w rodzinie, która wpłynęła do sądu w maju 2021 r. – wedle dokumentacji nadesłanej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - starał się nakłonić strony uczestniczące w rozprawie do złożenia wniosku o zastosowanie testu niezawisłości i bezstronności wobec pozostałych sędziów - członków składu orzekającego. Na zwróconą przez przewodniczącego uwagę, by nie przeszkadzał w rozprawie, miał zareagować podniesionym głosem i zdjęciem togi. Takim zachowaniem miał dezorganizować przebieg rozprawy i w sposób nielicujący z powagą urzędu sędziego odnosić się do przewodniczącego składu.

- Ujawnione zachowanie rzutuje na ocenę pracy wszystkich sędziów i całego wymiaru sprawiedliwości, podważa powagę sądu oraz nosi znamiona deliktu dyscyplinarnego. Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o skierowaniu sprawy zachowania sędziego z żądaniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – pisze sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.

Czytaj więcej

Dyscyplinarka dla sędziego za nieświeże śledzie? Jest wniosek KRS