Członkami KRS zostali sędziowie: Katarzyna Chmura, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i aktualny przewodniczący KRS Paweł Styrna - dotychczasowi członkowie. Dodatkowo do składu trafili również sędziowie: b. Anna Dalkowska - wiceminister sprawiedliwości i sędzia NSA, Irena Bochniak - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, Krystyna Morawa-Fryźlewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Stanisław Zdun - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zgodnie z ustawą o KRS członków KRS wybiera Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na listę kandydatów, ustaloną przez sejmową komisję. Kadencja trwa cztery lata. Jeśli nie uda dokonać się wybory, Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując nad tą samą listą kandydatów.

Czytaj więcej

Nowa KRS gotowa do wyboru swojego składu na kolejną kadencję