Na środowe popołudnie Sejm zaplanował dwa pierwsze czytania projektów zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwszy to projekt rządowy. Drugi, przygotowany przez sędziów, przejęty przez posłów opozycji (PO, PSL i Nowoczesnej).

Rządowa propozycja wywołała ogromne wzburzenie sędziów i nie tylko. Projekt, który powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewiduje utworzenie w KRS dwóch izb (zwanych Pierwszym i Drugim Zgromadzeniem KRS) oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia w życie nowej ustawy, kadencji jej członków-sędziów. Ich następców wybrałby Sejm. Wygaszona po 30 dniach ma być także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sądów.

W skład Pierwszego Zgromadzenia KRS wejść mają: pierwszy prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli – wybieranych przez Sejm, a zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu. Według resortu taki zapis ma zobiektywizować wybór kandydatów do Rady, bo dotąd o tym „decydowały w praktyce sędziowskie elity" (sędziów do Rady wybierają obecnie przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich).

Sejm zajmie się też kontrprojektem, który przygotowali sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, a sygnują posłowie partii opozycyjnych. Przewiduje wprowadzenie ustawowych parytetów dla wyboru dokonywanego przez poszczególnych sędziów. Przyznaje prawo zgłaszania kandydatów do Rady grupie 2 tys. obywateli, rzecznikowi praw obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej czy Krajowej Radzie Radców Prawnych. Na liście uprawnionych znaleźli się też: Krajowa Rada Prokuratorów, rady wydziałów prawa i grupy sędziów – od 10 do 50, w zależności od szczebla sądu. Iustitia proponuje też obowiązkowe publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów przed wyborami, transmitowane w internecie. Pojawić się ma także gwarancja, iż najbardziej liczni sędziowie sądów rejonowych będą mieli duży wpływ na skład Rady, ponieważ wybiorą aż ośmiu jej członków. Zmienić ma się też system wyborów przedstawicieli pośrednich na bezpośrednie ogólnopolskie wybory. Obowiązywać w nich będzie zasada: jeden sędzia równa się jeden głos.

Na środę zaplanowano też pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Przewiduje ona nowy model dojścia do urzędu sędziego. ©?

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie