Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rząd dyskutował o przekroczeniu kompetencji przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który ma polegać na stwierdzeniu wyższości prawa europejskiego nad Konstytucją RP.

- Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości, co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: TSUE: ustawa o KRS może naruszać prawo Unii

Rzecznik Prasowy Rządu Piotr Müller wskazuje, że spory tego typu jednoznacznie wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych. 

- Na wniosek Rady Ministrów, mając na celu zachowanie spójności polskiego systemu prawnego, Prezes Rady Ministrów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie - pisze Müller.

We wtorek luksemburski trybunał upoważnił Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce do zbadania odwołań kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego z pominięciem prawa krajowego.

Trybunał podkreślił pierwszoplanową rolę KRS w procesie powoływania sędziów do pełnienia urzędu sędziego SN, ponieważ przyjmowany przez nią akt, w którym rekomenduje danego kandydata, stanowi warunek konieczny, aby taki kandydat mógł zostać następnie powołany.

Wskazał, że ewentualny brak możliwości odwołania do sądu od uchwały KRS może okazać się problematyczny, gdy obywatel zgłosi wątpliwości natury systemowej co do niezawisłości i bezstronności sędziów powołanych w wyniku tego procesu. W sytuacji, gdy NSA byłby zmuszony dojść do wniosku, że KRS nie daje wystarczającej rękojmi niezależności, kandydaci, którzy nie zostali wybrani, muszą mieć środek do skutecznego odwołania, ażeby zabezpieczyć proces powoływania sędziów przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami i w ostatecznym rozrachunku zapobiec owym wątpliwościom.

TSUE stanął na stanowisku, że jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszają prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa będzie on miał obowiązek odstąpić od zastosowania się do tych zmian na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących przepisów krajowych i przeprowadzić przewidzianą w nich kontrolę.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ