Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjmowała we wtorek poprawki do prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Czas goni. Projekt ma być gotowy do drugiego czytania na najbliższe posiedzenie Sejmu, które rusza 6 grudnia.

Ale to już było

Poprawki, a jest ich siedem, zgłaszali posłowie PiS. Są wynikiem kompromisu, który został wypracowany na linii prezydent–Jarosław Kaczyński, prezes PiS. To był pierwszy dzień posiedzenia komisji w tej sprawie. Stąd tak wiele emocji. Samo składanie wniosków formalnych – o odrzucenie projektów, o odroczenie posiedzenia komisji, o wysłuchanie publiczne itd. zajęło ponad dwie godziny. Wszystkie, głosami posłów PiS, zostały odrzucone. Opozycja nie ma wątpliwości: projekt wraz z poprawkami oznacza powrót do niekonstytucyjnych propozycji sprzed pięciu miesięcy, które później zawetował prezydent.

Protestowali też przedstawiciele KRS oraz Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Stanisław Piotrowicz, przewodniczący komisji, wielokrotnie odbierał głos najbardziej aktywnym posłom opozycji – Kamili Gasiuk-Pihowicz i Borysowi Budce. Ta pierwsza zapowiedziała, że w związku z przebiegiem wtorkowych obrad do prokuratury złożone zostanie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Piotrowicza. Chodzi o art. 231 kodeksu karnego mówiący o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Wybór w rękach Sejmu

Jakie zmiany w prezydenckim projekcie proponuje PiS? Otóż zasadą jest wybór sędziów-członków KRS przez Sejm. Głosowanie ma się odbywać bezwzględną większością na wspólną listę 15 kandydatów do KRS. Z zastrzeżeniem jednak, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski. Każdy z nich może wskazać maksymalnie dziewięcioro kandydatów. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady w tym trybie Sejm wybierze członków KRS bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, głosując na wcześniej zgłoszonych kandydatów.

Kolejna poprawka zakłada możliwość powołania do KRS kandydatów zgłaszanych (poza sędziami i obywatelami) przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych – prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Przeciwko tej poprawce wypowiedziała się zarówno KRS, jak i Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Mimo to poprawkę poparło 15 członków komisji, przeciw było 10, nikt nie wstrzymał się od głosu.

I na koniec, autorzy poprawek proponują skrócić vacatio legis z 30 do 14 dni. Nie ukrywają, że zależy im na szybkim powołaniu nowej KRS, a wówczas wygaszone zostaną kadencje obecnych sędziów zasiadających w radzie. ©?

Harmonogram prac

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- 5 stycznia 2017 r. Zbigniew Ziobro proponuje zmiany w KRS.

- 31 stycznia Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje stanowisko wobec projektu. Jest bardzo krytyczne.

- 12 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy.

- 24 lipca prezydent wetuje dwie ustawy uchwalone przez Sejm: o KRS i SN.

- 26 września prezydent Andrzej Duda przesłał do Sejmu własne projekty zmian w KRS i SN.

- 22 listopada w Sejmie odbyły się pierwsze czytania obu projektów ustaw.

- 28 listopada sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpoczyna prace nad poprawkami przygotowanymi przez PiS do prezydenckich propozycji. Posiedzenie Komisji zaplanowano na trzy dni.