Sędzia Krzysztof Chmielewski podważył w środę legalność sędzi Agnieszki Stachniak-Rogalskiej, która nominację do sądu okręgowego dostała od nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Sędzia na wniosek stron procesu wyłączył ją z orzekania w jednej ze spraw. Portal oko.press przypomina, że Stachniak-Rogalska jest prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji resortu sprawiedliwości.

Sędzia Chmielewski uznał, że skład nowej KRS nie jest zgody z Konstytucją. Więc dawane przez nią nominacje sędziom są wadliwe. „Oznacza to, zdaniem sądu, że osób powołanych na urząd sędziego na wniosek nowej KRS nie można uznać za takie, które skutecznie i w sposób legalny objęły urząd na danym stanowisku” – orzekł sędzia.

Jednocześnie stwierdził, że Stachniak-Rogalska nadal jest sędzią sądu rejonowego.

Jak pisze oko.press, sędzia Chmielewski podważył też legalność TK Julii Przyłębskiej. W swoim orzeczeniu uznał, że argumentacja dotycząca legalność nowej KRS: „W żadnym stopniu nie miała źródła w orzeczeniach obecnego Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie sądu instytucja ta, po zmianach prawnych i faktycznych zapoczątkowanych w 2015 roku, utraciła cechy przynależne władzy sądowniczej i stała się de facto organem działającym na zlecenie władzy wykonawczej."

Przypomnijmy, iż w środę Izba Dyscyplinarna SN odsunęła od orzekania sędziego Macieja Rutkiewicza z Sądu Rejonowego w Elblągu, który umorzył sprawę przeciwko prokurator nadzorującej śledztwo w sprawie Amber Gold, bo uznał, że nielegalna Izba Dyscyplinarna nie uchyliła jej skutecznie immunitetu.

Czytaj więcej

Izba Dyscyplinarna zawiesiła kolejnego sędziego