Chodzi o sprawę prokurator Barbary K., która prowadziła i nadzorowała postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Prokuratura zarzuca jej niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego utrzymała stanowisko Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym i zezwoliła na to, by prokurator mogła stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Prokurator oskarżona za sprawę Amber Gold

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Elblągu. Ten jednak postępowanie przeciwko prokurator Barbarze K. umorzył.

Jak informuje portal oko.press, sędzia Maciej Rutkiewicz orzekł, że nie został jej skutecznie uchylony immunitet, bo Izba Dyscyplinarna, która decydowała o tym w drugiej instancji, nie jest legalnym sądem. Sędzia powołał się na wyrok TSUE z 15 lipca 2021 roku, w którym Trybunał podważył legalność Izby i wydawanych przez nią decyzji.

- Sąd uznał, że z uwagi na utworzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sposób niezapewniający jej niezależności i bezstronności wobec oskarżonej Barbary K. brak było wymaganej zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej, wydanej przez uprawniony organ. Sąd oparł się na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Sądu Najwyższego - powiedzial portalowi trojmiasto.pl, sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu.

Decyzję o zawieszeniu sędziego Rutkiewicza podjęła prezes Sądu Rejonowego w Elblągu, Agnieszka Walkowiak.

Czytaj więcej

Marsz Tysiąca Tóg: prezes sądu Rejonowego w Elblągu nakazała zabranie tóg do depozytu

- Zostało wydane zarządzenie na podstawie art. 130 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych o "natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego" - potwierdził rzecznik SO w Elblągu.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM
Co mówi przepis
Art. 130. § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych

Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc