Przypomnijmy -  8 września minister sprawiedliwości zawiesił na miesiąc sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie za uchylenie wyroku  niższej instancji, gdyż w składzie zasiadał sędzia wybrany przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Uznał, że sąd był nienależycie obsadzony w rozumieniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem ministra sprawiedliwości, sędzia Synakiewicz złamał ustawę kagańcową, która zakazuje podważania statusu tzw. neo-sędziów.

Z kolei 13 września prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab zarządził natychmiastową, miesięczną przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka. Wcześniej Gąciarek złożył na ręce prezesa sądu oświadczenie, w którym odmówił orzekania w jednym składzie z sędzią powołanym "na podstawie wniosku organu niebędącego konstytucyjnym organem państwa uprawnionym do przedstawiania Prezydentowi RP kandydatur na stanowiska sędziowskie".

Czytaj więcej

Zbigniew Ziobro
Sędzia powołał się na wyrok TSUE. Został zawieszony przez Ziobrę

Czytaj więcej

Sędzia Piotr Gąciarek
Sędzia Piotr Gąciarek odsunięty od orzekania

Zdaniem Zarządu „Themis” decyzje o odsunięciu od orzekania doświadczonych sędziów naruszają "prawo obywateli do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie przed niezależnym i bezstronnym sądem. Podjęli je "polityk obozu władzy"  oraz  sędzia "wykazujący się niegodną sędziego służalczością wobec egzekutywy", a ich celem jest zastraszenie środowiska sędziowskiego, "tak aby uniemożliwić sędziom stosowanie prawa europejskiego".

"Wyrażamy pogląd prawny, że opisane działania zarówno Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jak i sędziego Piotra Schaba stanowią bezpośrednie naruszenie prawa europejskiego, a zarazem bezpodstawną i bezprawną ingerencję czynnika politycznego w wykonywanie wymiaru sprawiedliwości i jako takie wyczerpują znamiona przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 k.k.)." - czytamy w stanowisku "Themis".

Stowarzyszenie wezwało prokuraturę do podjęcia postępowań karnych przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i Piotrowi Schabowi.

"Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że pozycja ustrojowa Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego obecnie zapewnia wymienionym osobom praktyczną bezkarność, jednak przypominamy, że – zgodnie z art. 44 Konstytucji – „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn, a żadna władza nie trwa wiecznie." - napisał Zarząd "Themis".

W stanowisku wyrażano  szacunek i wsparcie dla wszystkich sędziów, którzy pomimo represji "pozostają wierni rocie przysięgi sędziowskiej konsekwentnie stojąc na straży prawa" .

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW