Jak podaje portal oko.press, we wtorek 14 września 2021 roku sędzia Waldemar Żurek złożył u prezes swojego sądu Dagmary Pawełczyk-Woickiej oświadczenie, że nie chce zasiadać w składach ze znajdującą się w jego wydziale cywilnym sędzią, która została awansowana przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

- Nie obawiam się już dyscyplinarek [ma ich już 11 – red.]. Zabierają mi dużo czasu, ale nie robią na mnie wrażenia. Co więcej, utwierdzają mnie w tym, że musimy walczyć o trójpodział władzy dla obywateli, by nie byli zdani na sędziów posłusznych, którzy nie zagwarantują im sprawiedliwego wyroku – mówi portalowi Waldemar Żurek.

Nie ugniemy się. Nie boimy się ani zawieszania w orzekaniu, ani nawet usuwania nas z zawodu. Będziemy walczyć o wolne sądy z pełną determinacją

Waldemar Żurek, sędzia SO w Krakowie

Wcześniej podobne oświadczenie złożył sędzia Piotr Gąciarek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Oświadczenie opublikowało na swoim facebookowym profilu Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Piotr Gąciarek jest wiceprezesem stołecznego oddziału "Iustitii". Gąciarek zaznaczył w oświadczeniu, że jego odmowa orzekania nie jest oświadczeniem o zrzeczeniu się urzędu sędziego.

W poniedziałek prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab wydał zarządzenie o odsunięciu Gąciarka od czynności służbowych na 30 dni.

Czytaj więcej

Sędzia Piotr Gąciarek odsunięty od orzekania

Wcześniej zawieszono sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie, który rozpoznając apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie karnej uchylił wyrok, ponieważ w składzie sądu I instancji zasiadała sędzia rekomendowana do nominacji przez nową KRS.

Sędzia Synakiewicz powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce oraz zgodnie z orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca 2021 r. pominął przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które zakazywały sędziom sądów powszechnych badania statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie.

Czytaj więcej

Sędzia powołał się na wyrok TSUE. Został zawieszony przez Ziobrę