Przypomnijmy, iż w sierpniu sędzia Adam Synakiewicz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie karnej i uchylił ten wyrok, ponieważ w składzie sądu I instancji zasiadała sędzia rekomendowana do nominacji przez nową KRS.

Sędzia Synakiewicz powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce oraz zgodnie z orzeczeniami TSUE z 14 i 15 lipca 2021 r. pominął przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które zakazywały sędziom sądów powszechnych badania statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie.

Czytaj więcej

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik
Prezes sądu odmówił Radzikowi. Nie zawiesi sędziego Synakiewicza

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędzia Przemysław W. Radzik podjął czynności wyjaśniające. Zwrócił się też do prezesa Sądu Okręgowego Rafała Olszewskiego w Częstochowie o natychmiastowe odsunięcie sędziego od orzekania na miesiąc. Prezes sądu odmówił jednak Radzikowi.

Tymczasem, jak podaje portal oko.press minister Zbigniew Ziobro zawiesił sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okręgowego w Częstochowie w środę 8 września 2021 roku. Formalnie jest to decyzja o odsunięciu od orzekania na miesiąc.

- Czekam na doręczenie mi dokumentu od ministra, żebym mógł się ustosunkować - powiedział portalowi sędzia Synakiewicz. - Nie mogę się zgodzić z podstawą zawieszenia. Minister powołał się na przepis, który pozwala zawiesić sędziego za czyn niegodny. Ja żadnego takiego nie popełniłem. Minister zawiesił mnie za wydane orzeczenie. A orzeczenie wydaje sąd i nie jest to czyn sędziego - dodał. 

Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby zwieszać członków zasiadających w składzie sądu w powodu wydanego orzeczenia

Adam Synakiewicz, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie