Sąd Rejonowy w Sierpcu wyrokiem z 1 lutego 2018 roku uznał sędziego Mirosława W. z Sądu Okręgowego w Toruniu za winnego kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 3 tysięcy złotych (100 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30 złotych).

Orzeczono również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w wysokości 5 tysięcy złotych.

Z tym wyrokiem nie zgodził się Prokurator Rejonowy w Miastku, zaskarżając go na niekorzyść oskarżonego w części dotyczącej orzeczenia o karze.

W ubiegłą środę, 17 października, Sąd Okręgowy w Płocku podzielił argumentację prokuratora i zwiększył wymiar orzeczonej wobec oskarżonego sędziego kary grzywny do 100 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 100 złotych, a więc wymierzając sędziemu karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych. Sąd odwoławczy orzekł również świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych.