70 przekazanych prac blisko 40 współczesnych artystów można oglądać na otwieranej równocześnie wystawie w głównym gmachu muzeum.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych budowało swoją kolekcję sztuki przez blisko 10 lat w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu", zapoczątkowanego w 2004 roku. Program zakładał stworzenie lokalnych kolekcji sztuki współczesnej w kilkunastu miastach Polski. Ich kształtowaniem zajmowały się regionalne, obywatelskie stowarzyszenia. tzw. „Zachęty" – Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

Nowa łódzka kolekcja reprezentuje współczesną sztukę przełomu XX i XXI , a jednocześnie bardzo dobrze uzupełnia zbiory własne, o co zadbała komisja ekspertów, w której uczestniczył także Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. Obejmuje multimedialne instalacje, obrazy, fotografie i filmy i kładzie szczególny nacisk na nowe media.

Tematycznie dzieli się na dwa wątki. Do pierwszego należą prace bezpośrednio wchodzące w dialog z historią i awangardą sztuki oraz funkcjonowaniem muzeum jako instytucji . Reprezentuje go m.in. cykl fotograficzny „Śniadanie na trawie, nawiązujący do znanego obrazu Edouarda Maneta i jego współczesnej interpretacji Alaina Jacqueta. A także filmowy „Unik" Cezarego Bodzianowskiego, rejestrujący akcję czytania fragmentów „Teorii Widzenia", głównej pracy teoretycznej Władysława Strzemińskiego. Wybitnego awangardowego  artysty i współtwórcy międzynarodowej przedwojennej kolekcji a.r., na której bazuje Muzeum Sztuki. A także eksperymentalny film „Light" Józefa Robakowskiego, poświęcony relacjom obrazu i dźwięku, czy film „Wszystko już było" grupy Azorro, szukający odpowiedzi na pytanie, czy współczesna sztuka może jeszcze znaleźć nowy język i środki wyrazu.

Drugi wątek tematyczny, wiążący się z ciałem, seksualnością i poszukiwaniem tożsamości w czasach kultury globalne, przewija się w pracach m.in. Zbigniewa Libery, Zofii Kulik, Jadwigi Sawickiej, Dominika Lejmana, Ryszarda Waśki, Pawła Kwieka, Natali LL i  Stanisława Dróżdża.

Wyrazisty profil wyróżnia łódzką kolekcję na tle innych zbiorów sztuki współczesnej. Jej wielką zaletą jest także otwartość na nowe rozwijające się zjawiska.

Monika Kuc

Wystawa „Na Zachętę do Muzeum" czynna do 2 marca