Aleksander Kappes: 50-lecie pracy naukowej prof. Wojciecha J. Katnera

W piątek 2 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu pracy naukowej wybitnego polskiego cywilisty.

Publikacja: 06.12.2022 06:40

Wojciech J. Katner

Wojciech J. Katner

Foto: PAP

Prof. Katner urodził się w 1950 r. w Łodzi, gdzie też na UŁ obronił pracę magisterską i został asystentem w Katedrze Prawa Cywilnego, której kierownikiem był prof. Adam Szpunar. Po doktoracie i habilitacji, w 1988 r. jubilat objął Zakład Prawa Obrotu Uspołecznionego, który dwa lata później przekształcił się w Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora. Na UŁ pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i prorektora. Wypromował kilkunastu doktorów. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych.

Ma ogromne osiągnięcia w międzynarodowej współpracy naukowej. Wykładał na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy), w tym na sześciu uniwersytetach amerykańskich, m.in. Berkeley i Harvard University.

Bardzo ważną częścią życiowej aktywności profesora była służba publiczna. Pełnił funkcję wiceprezesa NIK, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Kierował negocjacjami w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa gospodarczego. W 2009 r. powołany został na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej. W stan spoczynku przeszedł w 2020 r., nie mogąc pogodzić się z naruszającymi Konstytucję RP zmianami w ustroju SN. Należał do zdecydowanych krytyków „zawłaszczania” SN przez obóz rządzący Polską po 2015 r.

Czytaj więcej

Wojciech Katner, sędzia SN: Nie ma mowy o żadnym odwołaniu od orzeczenia TSUE

Osobnym rozdziałem i pasją w życiu profesora było harcerstwo, z którym związany jest od 1963 r. W latach 2001–2005 był przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego.

Podczas konferencji głos zabrało 16 osób, gratulując jubilatowi. Wśród nich był senator Krzysztof Kwiatkowski, przemawiający w imieniu własnym i marszałka Senatu, a także sędzia SN Dariusz Zawistowski, były prezes Izby Cywilnej SN, były minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, dr Janusz Steinhoff i wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.

Na zakończenie uroczystości prof. Katnerowi wręczono księgę jubileuszową Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera. Księga składa się z 79 artykułów, przede wszystkim o tematyce prawa cywilnego i handlowego.

Autor jest profesorem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. Katner urodził się w 1950 r. w Łodzi, gdzie też na UŁ obronił pracę magisterską i został asystentem w Katedrze Prawa Cywilnego, której kierownikiem był prof. Adam Szpunar. Po doktoracie i habilitacji, w 1988 r. jubilat objął Zakład Prawa Obrotu Uspołecznionego, który dwa lata później przekształcił się w Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. W 1998 r. uzyskał tytuł profesora. Na UŁ pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i prorektora. Wypromował kilkunastu doktorów. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rzecz o prawie
Łukasz Guza: Fejki i bezbronność przepisów
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Rozmyślania w oczekiwaniu
Rzecz o prawie
Jan Michał Błeszyński: Cudze chwalicie, swego nie znacie
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Nie każdy zawód zaufania jest wolny
Rzecz o prawie
Elżbieta Chojna-Duch: Wirtualne słowa, realny problem