Aleksander Kappes

Profesorzy do byłych członków rady nadzorczej Orlenu: Wyjdźcie z cienia Obajtka

W dyskusji na temat Orlenu i jego prezesa zupełnie pomija się radę nadzorczą. A przecież jej członkowie ponoszą osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za nienależyty nadzór, a także za działanie na szkodę spółki - piszą profesorzy, eksperci od prawa spółek.

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: O TK Przyłębskiej i Alicji w krainie czarów

Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że atrapa sądu konstytucyjnego (tzw. trybunał konstytucyjny Przyłębskiej) osiągnął dno. Ale okazywało się, że kolejne ekscesy orzecznicze tego tworu każą weryfikować tę konstatację. Dno okazywało się wielopoziomowe - pod jednym kryło się kolejne. Trudno w tej chwili przewidzieć, jaki potencjał kreowania dna – konstytucyjnego, prawniczego i etycznego posiada jeszcze TK Przyłębskiej, który po dłuższym okresie zastoju nabrał wigoru i produkuje wiele wyrobów orzeczniczopodobnych, bo i czasy takie, że co i rusz jego mocodawcy muszą się do niego zwracać.

Kappes, Siemiątkowski: Sprawa likwidacji „misyjnych” spółek medialnych nadal otwarta

Statuty obydwu spółek przewidują ich likwidację. Oznacza to, że rejestrując spółki w 1992 r. sąd rejestrowy uznał, że ich likwidacja jest możliwa. I przez cały czas, aż do teraz ani Skarb Państwa – właściciel, ani Krajowa Rada, ani Rada Mediów nie uznały za stosowne skorygować tego w statutach.

Kappes, Skrzydło: Polscy kandydaci do sądów europejskich znów bez szans

Brak klasy, z jakim PiS żegna się z władzą jest zbliżony do sposobu jej sprawowania przez ostatnich 8 lat. Desperacka próba upchnięcia swoich ludzi w strukturach europejskich jest tego kolejnym przykładem. Dziwi, że znaleźli się prawnicy, którzy gotowi są sygnować te standardy swoim dorobkiem.

Adwokaci: Z przywróceniem praworządności nie można czekać na zmianę prezydenta

Odpowiedzialność polityków w tym momencie historii Polski polega nie tylko na tym, by nie iść za daleko, ale także na tym, by nie stać i nie czekać. Ważne, by nowa władza potrafiła się samoograniczać i wykorzystywać instrumenty inne niż nowelizacje ustaw tylko w niezbędnym zakresie.

Kappes, Skrzydło: Profesorowie-neosędziowie SN. Przypadek T. Demendeckiego

Czy osoby uczestniczące w niszczeniu praworządności zachowują czyste konto, bo nie ma do nich zarzutów jako do pracowników nauki? Naszym zdaniem nie. Zwłaszcza gdy chodzi o prawników-akademików.

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Lex Tusk dla początkujących

Ustawa zwana „Lex Tusk” długo będzie przykładem dla studentów, jak można w stosunkowo krótkiej ustawie tyle razy naruszyć konstytucję - piszą profesorowie Aleksander Kappes i Jacek Skrzydło.

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Sąd pod dnem

Stanisław Jerzy Lec napisał niegdyś: Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu. Słowa Mistrza pasują jak ulał do sytuacji obecnego trybunału Przyłębskiej (nie mylić z Trybunałem Konstytucyjnym).

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Strasburski precedens dla adwokatów i radców

W sprawie Rogalski przeciwko Polsce ETPC przesadził z szerokim ujęciem zakresu wolności słowa pełnomocnika procesowego. Zarzut korupcji zawsze trzeba udowodnić, bo nie sposób przyjąć, że nawet rażąco błędne decyzje procesowe prokuratora muszą być wynikiem korupcji. Inaczej mamy do czynienia z insynuacją.

Aleksander Kappes: 50-lecie pracy naukowej prof. Wojciecha J. Katnera

W piątek 2 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu pracy naukowej wybitnego polskiego cywilisty.