Aleksander Kappes

Aleksander Kappes: 50-lecie pracy naukowej prof. Wojciecha J. Katnera

W piątek 2 grudnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu pracy naukowej wybitnego polskiego cywilisty.

Kappes, Skrzydło: Sprawa Dody nie powinna trafić do Strasburga

Państwo polskie wytoczyło piosenkarce Dodzie ciężką artylerię, stawiając jej zarzut popełnienia przestępstwa z art. 196 kodeksu karnego.

A. Kappes, J. Skrzydło: Jak praworządnie zlikwidować niepraworządność

Trzeba nieustannie przypominać, że m.in. obecny ustrój SN i w ogóle sądownictwa i skład sędziów TK są sprzeczne z konstytucją i unijnymi zasadami praworządności.

Aleksander Kappes: Chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych jest nie tylko zbędna, ale też szkodliwa. Może jednak po prostu tak miało być...

Aleksander Kappes, Jacek Skrzydło: Wojna wojną a sądy muszą być nasze

Od dnia brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 r. uwaga opinii publicznej koncentruje się, co zrozumiałe, przede wszystkim na wojnie, pomocy dla uchodźców i gospodarczych skutkach konfliktu dla Polski i świata. Bieżące spory polityczne zeszły chwilowo na dalszy plan. Nie znaczy to jednak, że należy zapominać o innych ważnych sprawach, gdyż one cały czas się toczą i toczyć się będą także w tym trudnym czasie.

Kappes, Skrzydło: Prezydent Duda – wielki architekt chaosu

Obóz władzy nie zdecyduje się na powrót do stanu zgodnego ze standardem konstytucyjnym, czyli likwidację neo-KRS. Praworządność nie ma szans w konfrontacji z interesem politycznym.

Skrzydło, Kappes: Czy to jeszcze możliwe

Jeśli realizacja oczekiwań Komisji Europejskiej oznacza powrót do stanu sprzed 2017 r., byłoby to równoznaczne z klęską obozu władzy.

Kappes, Skrzydło: Czy prawo ciążenia jest zgodne z Konstytucją?

Autonomiczna wykładnia pojęć konwencyjnych utrudnia państwom członkowskim uchylanie się od zobowiązań traktatowych.

Nowy rzecznik praw obywatelskich – nadzieje i obawy

Ten urząd powinna sprawować osoba o odpowiedniej wiedzy.

Case Xero Flor - ETPCz wydał 7 maja 2021 roku wyrok w sprawie spółki i Trybunału Konstytucyjnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 7 maja 2021 roku wydał od dawna oczekiwany wyrok w sprawie spółki Xero Flor, producenta trawników rolowanych. Spółka domagała się odszkodowania za szkody wyrządzone w jej uprawach przez dziką zwierzynę.