Praca zdalna zostanie z nami już na stałe?

Tak. Zdecydowanie. Gdy zaczęła się pandemia, myśleliśmy, że to chwilowe, ale jest bardzo duże oczekiwanie pracowników, by została, i to na długo. Mogą bardzo szybko zmienić pracodawcę, gdy zaczyna wymagać powrotu do biura. Z kolei pracodawcy chcieliby, by pracownicy już wrócili. Zaczynają się pytania, jak to spowodować. Pracodawca może wydać polecenie pracownikom, by przychodzili do firmy, ponieważ w umowie o pracę jest ustalone miejsce pracy, czyli najczęściej biuro. Takie polecenie wywoła jednak bardzo duże niezadowolenie pracowników i może spowodować ich odejście do konkurencji. Stąd pomysły, jak ich zachęcić, by zrezygnowali choć na kilka dni z pracy zdalnej. Pojawiają się płatne śniadania, piątki z pizzą, środy dla pupilów, gdy można przyprowadzić do biura psy i koty, bo one przeżywają lęk separacyjny po dwóch latach pandemii, gdy były z nami w domu.