Jak wynika z danych, które we wtorek wieczorem opublikował Eurostat, liczba pracujących w Polsce osób w wieku od 15 do 64 lat wyniosła w IV kwartale 2020 roku 16,1 mln. Oznacza to, że w ciągu roku (po korekcie o wpływ czynników sezonowych) liczba zatrudnionych wzrosła o 44 tys. (0,3 proc.).

Wzrostem zatrudnienia w roku, który naznaczony był koronakryzysem, pochwalić mogą się jeszcze tylko Słowenia (o 0,5 proc.) oraz Luksemburg (o 2,8 proc.). W całej UE liczba pracujących zmalała o 3,1 mln, czyli 1,6 proc., przy tym w krajach strefy euro o 1,8 proc.

Jednocześnie Polska jest liderem tego zestawienia pod względem wzrostu wskaźnika zatrudnienia (odsetka pracujących) w grupie wieku 15-64 lata. Zwiększył się on w ciągu roku o 0,8 pkt proc., podczas gdy w Luksemburgu o 0,6 pkt proc. W pozostałych krajach UE wskaźnik ten zmalał.

Dane Eurostatu, bazujące na ankietowych badaniach ludności, trzeba obecnie traktować ostrożnie. W poprzednich kwartałach dochodziło w nich do sporych rewizji, które zmieniały obraz sytuacji na rynku pracy. Tak było np. w III kwartale, gdy dane początkowo wskazywały na wzrost zatrudnienia rok do roku w Polsce, a obecnie sugerują, że w tym okresie liczba pracujących była o 100 tys. mniejsza niż przed rokiem.