783,3 tys. emerytów i rencistów pracowała pod koniec marca – podał GUS. Stanowią 5 proc. pracujących w gospodarce narodowej. Nieznacznie ponad połowa to kobiety.  

Istnieje różnica regionalna dotycząca pracujących osób ze emeryturami I rentami. Ponad 6 proc. pracujących stanowią w trzech województwach: Śląskim, Lubuskim (6,6 proc.) i Zachodniopomorskim (6,8 proc.). Poniżej 5 proc. w siedmiu regionach Podkarpackie (3,9 proc.), Lubelskie (4,1 proc.), Świętokrzyskie, Mazowsze (poza Warszawą), Małopolskie, Podlaskie, Opolskie. W Warszawie jest to 5,6 proc.

Czytaj więcej

Średnia życia preferuje kobiety, ale nie wysokość ich emerytur

Prawie jedna czwarta - 23 proc. - pracowało w sektorze publicznym. Najwięcej w regionie warszawskim stołecznym (prawie 33 proc.), a najmniej - w regionie świętokrzyskim (17 proc.)GUS szacuje, że największa grupa emerytów i rencistów pracuje w handlu (prawie 16 proc.), przemyśle (13 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (12 proc. – tu pracują głównie kobiety – ok. 80 proc.), edukacji (11 proc.). Co jedenasty pracujący emeryt lub rencista pracuje w ochronie, a co piętnasty zajmuje się działalnością naukową lub techniczną. W transporcie i budownictwie pracuje powyżej 5 proc. seniorów.