Europejski Rok Umiejętności jest jednym z przedsięwzięć na rzecz rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w Unii Europejskiej oraz promowania podnoszenia kwalifikacji. Według indeksu gospodarki cyfrowej 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Ponadto już w 2021 r. w 28 zawodach – od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę – występowały niedobory pracowników.

W Polsce jedną z inicjatyw mających zaradzić brakowi specjalistów będą Branżowe Centra Umiejętności. Na terenie całego kraju powstaną ośrodki kształcenia i egzaminowania w wielu kluczowych dla gospodarki branżach,. Docelowo powstanie 120 tego typu placówek, na których rozwój przeznaczono ponad 1,4 mld złotych. Operatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zwieńczeniem Europejskiego Roku Umiejętności będą igrzyska EuroSkillls - międzynarodowy konkurs organizowany dla uczniów i absolwentów szkół branżowych. Tegoroczna edycja odbędzie się na początku września w Gdańsku.

- Inicjatywa powstała ponad 70 lat temu w Hiszpanii. Jej unikatowość wynika m.in. z nawiązywania relacji międzynarodowych, promowania najnowszych technologii i międzynarodowego know-how, a także zaangażowania kluczowych podmiotów – szkół, uczelni, sponsorów oraz przedstawicieli rządów. Od lat pragniemy przede wszystkim promować praktyczne zawody, które są przyszłością lokalnej gospodarki – zauważa Dawid Solak, zastępca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

W igrzyskach weźmie udział 600 najlepszych młodych zawodników z 32 krajów. Rywalizacja odbędzie się w 43 dyscyplinach – od gastronomii, przez florystykę, spawanie, robotykę po obsługę sieci komputerowych. Organizatorzy spodziewają się nawet 100 tys. widzów.