Jeśli uwzględnić osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin albo dorywczo (kategorie B i C), to ten spadek był mniejszy, wyniósł 0,8 proc. dając ostateczna liczbę 5,394 mln szukających pracy — pisze dziennik „La Tribune” za AFP. Pozytywną tendencją było zmniejszenie liczby osób bez pracy od dawna, minimum od roku. Spadek w IV kwartale wyniósł 3,1 proc., w całym roku o 13,5 proc. do 2,296 mln trzech kategorii A, B i C.

Bank centralny przewiduje jednak ponowny wzrost bezrobocia do 7,5 proc. w 2023 r. i do 8,2 proc. w następnym roku. Tendencja spadkowa pojawiła się w 2022 r. w calej Europie. W listopadzie w 19 krajach strefy euro było 10,97 mln ludzi bezrobotnych, 6,5 proc., a w 27 krajach UE zatrudnienia szukało 12,95 mln mężczyzn i kobiet, 6 proc. osób czynnych zawodowo. Dane Eurostatu były najniższe od kwietnia 1998, gdy zaczęto jej zbierać.