52 proc. dorosłych Polek i Polaków łączy pracę z opieką nad dziećmi i/lub dorosłymi bliskimi. W pierwszym przypadku główną rolę zdecydowanie częściej pełnią kobiety - wynika z badań przeprowadzonych w lutym tym roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB zwraca uwagę na fakt, że skala wyzwań związanych z obowiązkami opiekuńczymi ma duży wpływ na pozycję na rynku pracy.

Widać to po statystykach dotyczących bierności zawodowej. Według najnowszych danych GUS z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), pod koniec ubiegłego roku, 865 tys. osób (czyli prawie 7 proc.) biernych zawodowo w wieku 15-89 lat tłumaczyło swoją bierność obowiązkami rodzinnymi i związanymi z prowadzeniem domu. W tym 820 tys. osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata).

Jak zwraca uwagę FOB, do tego dochodzi duża grupa osób, które ze względu na swoje obowiązki opiekuńcze pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Według BAEL, w III kw. zeszłego roku 67 tys. takich osób podawało jako przyczynę obowiązki opiekuńcze.

Jak wynika z badania FOB, w niepełnym wymiarze pracowało w lutym tego roku 7 proc Polek i Polaków wieku 18-65 lat, zaś aż dwie trzecie z nich deklarowało, że jest to powiązane z koniecznością opieki nad innymi. Ciężar opieki - zarówno nad dziećmi, jak i dorosłymi osobami zależnymi - spoczywa w Polsce na rodzinie, a w  przypadku dzieci- głównie na kobietach - podkreślają eksperci FOB. Tymczasem 80 proc. badanych przez FOB pracujących Polek i Polaków uważa, że mężczyźni w takim samym stopniu jak kobiety powinni angażować się opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi. Ten drugi rodzaj opieki będzie wymagał coraz więcej wysiłku i wsparcia wobec szybkiego starzenia się polskiego społeczeństwa.

- Polki i Polacy są nadmiernie obciążeni łączeniem pracy z opieką. Ta z kolei utożsamiana jest głównie z zajmowaniem się dziećmi, mimo że w dobie starzejącego się społeczeństwa coraz szybciej rosną wyzwania związane z opieką nad dorosłymi osobami zależnymi - najczęściej rodzicami czy teściami. Dlatego ważne, aby w polskiej transpozycji dyrektywy work-life balance uwzględnić także ten aspekt - zaznacza Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.