Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań po III kwartale 2023 roku

W III kwartale zeszłego roku rynek mieszkaniowy był na dnie, a w tegoroczne wakacje na przeciwległym biegunie.

Aktualizacja: 01.02.2024 10:50 Publikacja: 03.10.2023 08:55

Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań po III kwartale 2023 roku

Foto: materiały prasowe

Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań przez deweloperów z Catalyst. W tym roku wakacji nie było - w lipcu wszedł w życie „Bezpieczny kredyt”, co mocno napędziło sprzedaż na szerokim rynku, a dodatkowo na początku września RPP obniżyła stopy. Jak poradziły sobie firmy z GPW i Catalyst? Raporty będą spływać w najbliższych dniach - artykuł będziemy aktualizować na bieżąco.

Zmiany kwartał do kwartału mogą być spektakularne pamiętając, że okres lipiec-wrzesień 2022 r. był najsłabszy od lat – z powodu paraliżu rynku kredytowego. Od lutego br. w największych aglomeracjach widać wyraźne odbicie sprzedaży.

Deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne (A), mniejszość płatne rezerwacje oraz takie umowy deweloperskie i przedwstępne, których nie poprzedziła rezerwacja (B).

Robyg

Notowany na Catalyst deweloper podał, że w ciągu trzech kwartałów sprzedał (A) 2245 mieszkań, o 37 proc. więcej niż raportował rok wcześniej. W samym III kwartale br. sprzedaż szacowana była na 765, o 90 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3 proc. więcej kwartał do kwartału.

Robyg należy do niemieckiej spółki TAG Immobilien, która kontroluje jeszcze Vantage. Ta spółka podpisała w ciągu dziewięciu miesięcy ub.r. 285 umów deweloperskich, ale jej zadaniem jest głównie rozwój marki PRS Vantage Rent.

- Sprzedaż mieszkań po trzech kwartałach bieżącego roku jest satysfakcjonująca i potwierdza, że cały rok będzie bardzo udany – ocenił Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyga. - Popyt na mieszkania cały czas jest duży – także wśród obcokrajowców, którzy coraz częściej wybierają Polskę jako swoje miejsce docelowe do życia. Z pewnością program „Bezpieczny kredyt” pozwoli na lepszą dostępność mieszkań dla ludzi młodych, często nie mogących pozwolić sobie na finansowanie na warunkach rynkowych. To bardzo dobra decyzja – rząd powinien maksymalnie ułatwiać obywatelom nabycie swojego pierwszego mieszkania – to element niezbędny dla poczucia bezpieczeństwa, wspierania przyrostu naturalnego i wzrostu gospodarczego. Dlatego wszelkie programy, obejmujące również łatwo dostępne i nisko oprocentowane kredyty, powinny być stałym elementem wspierania swoich obywateli i programów rządowych. Teraz najważniejsze jest, aby deweloperzy mogli płynnie wprowadzać inwestycje do sprzedaży, a więc zwiększać podać – która cały czas jest ograniczona przez powolne procedury administracyjne – dodał.

Archicom

Notowany na GPW deweloper, mieszkaniowe ramię będącej również na GPW Grupy Echo Investment, w III kwartale br. znalazł nabywców (A) na 493 lokale, o 182 proc. więcej niż rok wcześniej i o 10 proc. więcej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy sprzedał 1315 lokali, o ponad 9 proc. więcej rok do roku.

- Za nami bardzo dobry pod względem sprzedaży kwartał, na co złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim stale rośnie zainteresowanie klientów zakupem nowych mieszkań, co można powiązać z programem rządowym „Bezpieczny kredyt”. Dodatkowo ten mechanizm aktywuje także inwestorów, którzy wracają na rynek i poszerzają swoje zasoby o kolejne lokale, gdyż oferta na rynku maleje. Dostrzegamy także grupę klientów niezdecydowanych, liczących wcześniej na okazje cenowe, które jednak w tej chwili się skończyły - komentuje Dawid Wrona, członek zarządu Archicomu. - Na bardzo dobry wynik sprzedaży  wpłynęło także wprowadzenie do oferty nowych projektów. Pod koniec III kwartału ruszyła sprzedaż Modern Mokotów, czyli inwestycji nastawionej na przeobrażenie całego kwartału ulic na warszawskim Mordorze. Nasz pomysł na stworzenie dzielnicy bliższej życia spotkał się w pierwszym etapie sprzedaży z ogromnym zainteresowaniem, co przełoży się na wyniki sprzedaży w IV kwartale. Q4 2023 - dodaje.

Menedżer podkreśla, że do końca roku Archicom planuje zwiększyć tempo sprzedaży: za chwilę do oferty wejdą projekty w Łodzi, Poznaniu czy Wrocławiu, co sprawi, że potencjał sprzedaży będzie większy niż w III kwartale.

Spravia

Dawny Budimex Nieruchomości, pozostający poza rynkiem kapitałowym, w III kwartale br. sprzedał (A) 204 mieszkania, o 3 proc. mniej rok do roku i o 12 proc. mniej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy spółka znalazła nabywców na 573 lokale, o 13 proc. mniej niż rok wcześniej.

Ronson

Notowany na Catalyst deweloper sprzedał (A) w III kwartale br. 305 mieszkań, o 260 proc. więcej rok do roku i 12,5 proc. więcej niż w II kwartale br. W ciągu dziewięciu miesięcy firma sprzedała 801 lokali, o 168 proc. więcej niż rok wcześniej – to o 81 proc. więcej niż w całym 2022 r. W 2023 r. Ronson celuje w sprzedaż 1 tys. lokali.

– Dobre wyniki są efektem długofalowej strategii biznesowej, a szczególnie wprowadzenia w połowie 2022 r. największej w historii firmy oferty. Spodziewaliśmy się i prognozowaliśmy wtedy odbicie rynkowe w połowie 2023 r. Stale pracujemy nad rozbudową banku ziemi. Jeszcze w tym roku uruchomimy kolejne etapy dotychczasowych inwestycji oraz zupełnie nowy projekt na Dolnym Mokotowie w Warszawie – skomentował prezes Boaz Haim.

Cordia

Notowany na Catalyst deweloper w III kwartale br. sprzedał (A) 83 mieszkania, o 41 proc. więcej niż rok wcześniej i o 24 proc. więcej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy znalazł nabywców na 207 lokali, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej.

- III kwartał br. przyniósł nam znaczący wzrost sprzedaży mieszkań. Mimo mocno ograniczonej oferty zrealizowaliśmy wynik o ponad 40 proc. lepszy rok do roku i prawie 24 proc. kwartał do kwartału. Było to możliwe m.in. dzięki korzystniejszym warunkom rynkowym, w tym pierwszym od długiego czasu obniżkom stóp procentowych i złagodzonym kryteriom udzielania kredytów. Również program „Bezpieczny kredyt” wpłynął stymulująco na ruch w naszych biurach sprzedaży, choć udział zakupów z rządowymi dopłatami w Cordia Polska jest nieznaczny. Spodziewamy się jeszcze lepszych wyników w końcówce roku w związku z planowanym wprowadzeniem nowych projektów w Warszawie, Krakowie i Trójmieście - skomentował Tomasz Łapiński, prezes Cordia Polska.

JHM

Spółka córka giełdowego Mirbudu w III kwartale br. sprzedała (A) 101 mieszkań, o 87 proc. więcej niż rok wcześniej i o 10 proc. mniej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy podpisała 285 umów, o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Unidevelopment

Spółka córka Unibepu notowana na Catalyst w III kwartale br. sprzedała (A) 111 lokali, o 0,9 proc. więcej rok do roku i o 22 proc. więcej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy znalazła nabywców na 309 mieszkań, o 3 proc. mniej rok do roku. Na koniec września Unidevelopment miał zawartych 36 umów rezerwacyjnych oraz 426 lokali w ofercie

– W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost zainteresowania nowymi lokalami. M.in. dzię-ki złagodzeniu warunków Rekomendacji S w zakresie oceny zdolności kredytowej dla osób ubiegają-cych się o kredyt mieszkaniowy i programowi „Bezpieczny kredyt” więcej klientów ma możliwość kupna własnego mieszkania. To przekłada się na wzrost sprzedaży w naszych inwestycjach oraz liczbę zawartych umów rezerwacyjnych. Zwiększamy portfel dostępnych lokali, aby w jeszcze więk-szym stopniu wykorzystać ten potencjał - skomentował Zbigniew Gościcki, prezes Unidevelopmen-tu.

Spółka realizuje inwestycje własne oraz w joint-ventures.

Dekpol Deweloper

Córka giełdowego Dekpolu, budująca głównie w Gdańsku, w III kwartale br. sprzedała (B) 161 mieszkań (w tym apartamentów-lokali usługowych na wynajem), o 150 proc. więcej niż rok wcze-śniej i o 53 proc. więcej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy zwiększy-ła sprzedaż o 37 proc., do 359 lokali. Na koniec września w ofercie było 649 lokali. Cel sprzedaży w całym 2023 r. to 430 lokali.

- Widzimy duże zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości klientów gotówkowych, ale także wyraźny powrót na rynek klientów wspomagających się kredytami. Wniosków – przede wszystkim za sprawą programu „Bezpieczny kredyt” - jest tak dużo, że pojawiają się opóźnienia z ich przetwa-rza-niem w bankach. Umowy rezerwacyjne przekształcają się w ostateczne, tylko niekiedy trwa to nieco dłużej. Dobrze sprzedają się mieszkania zarówno w segmencie popularnym – w tym większe metraże – jak i w segmencie premium – powiedział prezes Sebastian Barandziak.

Murapol

Budujący w kilkunastu miastach „wieczny debiutant” podał, że w ciągu trzech kwartałów sprzedał (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz nawis w postaci opłaconych umów rezerwacyjnych) 2,48 tys. mieszkań, o 11,2 proc. mniej niż rok wcześniej. 2,23 tys. lokali spółka sprzedała nabywcom indywidualnym, a 249 na rynku PRS (najem instytucjonalny).

W samym III kwartale br. Murapol znalazł klientów detalicznych na 887 lokali (o 7,5 proc. więcej niż rok wcześniej) i w tym czasie zawarł transakcje na rynku PRS.

Na koniec września spółka miała w ofercie blisko 3,2 tys. lokali w 15 miastach, a w banku ziemi parcele pod budowę 20,6 tys. mieszkań w 17 miastach.

- Naszą przewagą, potwierdzaną przez stabilne wyniki sprzedaży, jest m.in. strategia produktowa, oparta o uniwersalną ofertę, czyli kompaktowe lokale odpowiadające na potrzeby najszerszego segmentu rynku, dostępną w kilkunastu miastach na terenie całej Polski – skomentował prezes Nikodem Iskra.

Develia

Ogólnopolski deweloper w III kwartale br. sprzedał (A) 876 mieszkań, o 236 proc. więcej niż rok wcześniej i o 35 proc. więcej kwartał do kwartału. To również najlepszy kwartalny wynik w historii. Pomogły koniunktura oraz przejęcie pod koniec lipca Nexity Poland - z projektów tej firmy w III kwartale sprzedano 101 mieszkań.

W ciągu dziewięciu miesięcy firma podpisała 2060 umów, o 68 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec września Develia miała zawartych 268 umów rezerwacyjnych.

- Mamy za sobą kwartał z najwyższą sprzedażą w historii spółki. Sukcesywnie zwiększamy nasz udział w rynku i umacniamy się w czołówce deweloperów. Od kilku miesięcy obserwujemy zdecydowaną poprawę sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Niewątpliwie czynnikiem wspierającym popyt jest program „Bezpieczny kredyt, widzimy też powrót do biur sprzedaży pozostałych klientów posiłkujących się kredytem oraz wysoką aktywność klientów gotówkowych. Naszym głównym priorytetem na IV kwartał są przekazania i praca nad projektami, które powiększą ofertę na przełomie roku – skomentował Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Inpro

Trójmiejski deweloper w III kwartale br. sprzedał (B) 286 mieszkań, o 262 proc. więcej rok do roku i o 51 proc. więcej kwartał do kwartału.

W ciągu dziewięciu miesięcy firma znalazła nabywców na 642 lokale, o 130 proc. więcej rok do roku.

Lokum Deweloper

W III kwartale br. budujący we Wrocławiu i Krakowie deweloper podpisał z klientami 196 umów deweloperskich, o 90 proc. więcej niż rok wcześniej i o 5 proc. mniej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy spółka znalazła nabywców na 558 mieszkań, dwa razy tyle, co w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Na koniec września Lokum miało też zawarte 52 umowy rezerwacyjne, a w ofercie było 469 lokali, w tym aż 220 w zakończonych projektach. W całym roku firma spodziewa się sprzedać około 800 lokali. Firma specjalizuje się w mieszkaniach o podwyższonym standardzie.

– Od początku roku doświadczamy dużej poprawy nastrojów na rynku. Cieszy nas lepsza sytuacja finansowa naszych klientów, która pomimo rosnących cen pozwala im realizować odłożone w czasie potrzeby mieszkaniowe. Dzięki temu w ciągu trzech kwartałów notujemy stabilną sprzedaż na poziomie dwukrotnie wyższym niż w zeszłym, kryzysowym roku – skomentował Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – Obawy klientów budzi jednak coraz szybciej malejąca oferta mieszkań na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w konsekwencji prowadzi do dynamicznego wzrostu cen. Szczególnie widoczne jest to w Krakowie. I nic w tym dziwnego, zważywszy na niską sprawność w wydawaniu pozwoleń na budowę przez tamtejszy magistrat. Im mniej nowych inwestycji na rynku, tym większy wpływ na cenę mieszkań ma rynek wtórny, gdzie ceny dyktowane są nie przez pryzmat ponoszonych kosztów – jak to jest w przypadku deweloperów – a przez apetyt sprzedających – wskazał.

Victoria Dom

Notowany na Catalyst deweloper, budujący głównie w Warszawie, zgodnie z tym, co zapowiadał w programie #ProstozParkietu wiceprezes Waldemar Wasiluk, ma za sobą bardzo mocny III kwartał. Spółka znalazła nabywców (B) na 736 mieszkań notując nowy kwartalny rekord. To o 65 proc. więcej niż rok wcześniej (a wtedy na wynik wpłynęła transakcja z graczem PRS, choć nie ujawniono jak duża) oraz 42 proc. więcej kwartał do kwartału.

W ciągu dziewięciu miesięcy Victoria sprzedała 1619 lokali, o 67 proc. więcej niż rok wcześniej.

- III kwartał był dla nas najlepszym okresem w historii, a po dziewięciu miesiącach osiągnęliśmy już lepsze wyniki niż w całym, dotychczas rekordowym, 2021 r. Zainteresowanie oferowanymi przez nas mieszkaniami jest z pewnością wspierane przez rządowy program „Bezpieczny kredyt” – skomentował Wasiluk. Victoria specjalizuje się w lokalach z segmentu popularnego, dla nabywców pierwszych w życiu mieszkań. Ponieważ za sprzedaż firma uznaje już płatne rezerwacje, skokowy wzrost sprzedaży nie może dziwić. Jest ryzyko, że rezerwacja nie zawsze przerodzi się w umowę deweloperską, bo klient może nie otrzymać pożyczki. - Spodziewamy się, że ten duży popyt nieco spowolni w perspektywie kolejnych dwóch, trzech kwartałów, ze względu na limity z jakimi będziemy mieli do czynienia od przyszłego roku. Z racji wydłużonej procedury wydawania decyzji dotyczącej przyznania kredytu, już teraz ostrożnie podchodzimy do podpisywania umów z klientami, zwracając uwagę na to czy będą oni mieli zapewnione finansowanie – wskazał Wasiluk.

W 2024 r. Victoria spodziewa się drugiej fali popytu – nie dzięki „Bezpiecznemu kredytowi”, a RPP.

- Oczekujemy, że poziom stóp procentowych będzie nadal się obniżał. Pozwoli to na zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych dla klientów kupujących mieszkania na własne potrzeby oraz na cele inwestycyjne, których nie obejmuje program rządowy. Dlatego zamierzamy na bieżąco wprowadzać do sprzedaży kolejne etapy popularnych osiedli oraz nowe inwestycje, dopasowując ich skalę do aktualnych warunków rynnowych - podkreślił Wasiluk.

Wikana

Budujący w południowo-wschodniej Polsce mniejszy deweloper w III kwartale sprzedał (A) 158 mieszkań, o 45 proc. więcej niż rok wcześniej i o 210 proc. więcej kwartał do kwartału. W ciągu dziewięciu miesięcy znalazł nabywców na 247 lokali, o 51 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Dom Development

Budujący w czterech aglomeracjach deweloper w III kwartale znalazł nabywców (B) na 1081 mieszkań, o 54 proc. więcej rok do roku i 16 proc. więcej kwartał do kwartału.

W ciągu dziewięciu miesięcy grupa sprzedała 2,93 tys. lokali, o 29 proc. więcej niż rok wcześniej i porównywalnie (o 1,5 proc. mniej) niż w analogicznym okresie 2021 r.

- Koniunktura na rynku mieszkaniowym w III kwartale 2023 r. sprzyjała osiągnięciu bardzo dobrych wyników sprzedaży przez deweloperów dysponujących odpowiednią ofertą. Obserwowany od kilku kwartałów wzrost popytu, będący efektem m.in. złagodzenia przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej oraz systematycznie rosnących wynagrodzeń, w III kwartale tego roku został dodatkowo wzmocniony efektem wprowadzenia programu „Bezpieczny kredyt”. Kolejnym czynnikiem stymulującym popyt były oczekiwania na pierwsze obniżki stóp procentowych. Zostały one zmaterializowane we wrześniu 2023 r., nawet na poziomie głębszym od spodziewanego. Dynamiczny wzrost popytu w połączeniu z nienadążającą za nim podażą przyczynia się z kolei do dalszego istotnego wzrostu cen mieszkań – skomentował prezes Jarosław Szanajca.

Spółka podała, że w III kwartale udział klientów kredytowych wyniósł 49 proc.

- III kwartał był okresem dalszej stabilizacji cen materiałów budowlanych. Niemniej utrzymująca się wysoka inflacja powoduje presję na wzrost wynagrodzeń, co z kolei może wpływać na zwiększenie kosztów budowy. W tej sytuacji, istotną przewagą Grupy Dom Development jest własne generalne wykonawstwo – zaznaczył wiceprezes Leszek Stankiewicz. - Spodziewamy się kontynuacji obserwowanych trendów w IV kwartale. Sytuacja rynkowa w nadchodzących miesiącach będzie w znacznej mierze determinowana poziomem i tempem dostosowania oferty deweloperów do rosnącego popytu i obecnych uwarunkowań makroekonomicznych – dodał.

Marvipol

W przypadku budującego głównie w Warszawie dewelopera efekt niskiej bazy oraz nadgonienia z ofertą jest mocno widoczny. Marvipol w III kwartale sprzedał (B) 213 lokali, o 384 proc. więcej rok do roku i o 230 proc. kwartał do kwartału.

W ciągu dziewięciu miesięcy firma znalazła nabywców na 461 lokali, o 203 proc. więcej niż rok wcześniej i o 88 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Atal

Budująca w siedmiu aglomeracjach firma w III kwartale br. sprzedała (A) 760 lokali, dwa razy więcej niż rok wcześniej i o prawie 3 proc. więcej kwartał do kwartału. W samym wrześniu Atal podpisał 279 umów, a na koniec III kwartału miał zawartych aż 538 umów rezerwacyjnych (na koniec czerwca 367).

W ciągu dziewięciu miesięcy deweloper znalazł nabywców na 1901 mieszkań, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 41 proc. mniej niż w analogicznym okresie wyśmienitego dla mieszkaniówki 2021 r.

- Liczymy, że całoroczny wynik zamkniemy w przedziale co najmniej 2,5-3 tys. mieszkań. Widzimy poprawę na rynku i znacząco większe zainteresowanie nabywców. Ostatnio mieliśmy istotną obniżkę stóp procentowych, która powinna przełożyć się pozytywnie na zdolność kredytową Polaków. Ponadto liczymy na synergię między polityką banków w sprawie hipotek, naszym autorskim programem „Czas na mieszkanie” (wpłata 20 proc. zaliczki przy umowie deweloperskiej, zwrotnej jeśli klient nie otrzyma kredytu – red.) oraz rządowym wsparciem „Bezpieczny kredyt. Pozytywne założenia mamy również na dalsze okresy. Nie zakładamy, że w 2024 r. sprzedaż będzie niższa niż obecnie, wręcz odwrotnie – spodziewamy się wyższego wyniku. W związku z tym stale pracujemy nad zwiększeniem oferty i będziemy wprowadzać kolejne projekty do sprzedaży – skomentował Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.

Ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań przez deweloperów z Catalyst. W tym roku wakacji nie było - w lipcu wszedł w życie „Bezpieczny kredyt”, co mocno napędziło sprzedaż na szerokim rynku, a dodatkowo na początku września RPP obniżyła stopy. Jak poradziły sobie firmy z GPW i Catalyst? Raporty będą spływać w najbliższych dniach - artykuł będziemy aktualizować na bieżąco.

Zmiany kwartał do kwartału mogą być spektakularne pamiętając, że okres lipiec-wrzesień 2022 r. był najsłabszy od lat – z powodu paraliżu rynku kredytowego. Od lutego br. w największych aglomeracjach widać wyraźne odbicie sprzedaży.

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Rynek nieruchomości
Kredyt "Na start" się oddala. To dobrze, zwłaszcza dla kupujących
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Rynek nieruchomości
Kredyt „Na start” najwcześniej od 2025 roku – wynika z deklaracji ministra
Rynek nieruchomości
Idylliczne szwedzkie miasteczko sprzedaje ziemię za 38 groszy
Rynek nieruchomości
Rodzina Berlusconiego sprzedaje jego słynną willę na Sardynii. Cena zwala z nóg
Rynek nieruchomości
Korekta na kursach deweloperów zgodna z trendem na giełdzie